[O/D] De Share Purchase Agreement en de aandeelhoudersovereenkomst

Inschrijven  160 EUR + BTW
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


De overname van een onderneming gaat gepaard met tal van afspraken over de verplichtingen en aansprakelijkheden van partijen, zowel voorafgaand aan de overname als nadien. Indien de overname niet alle aandelen betreft, worden vaak gelijktijdig afspraken gemaakt over het bestuur, overdrachtsbeperkingen, exit-mechanismen, etc.

Hoe deze afspraken correct verwoorden in een Share Purchase Agreement en/of in een AandeelhoudersovereenkomstProgramma

In dit webinar bespreekt de docent, Anneleen STEENO, welke afspraken kunnen worden geregeld in een overeenkomst tot overname van aandelen (Share Purchase Agreement of SPA), en/of in een aandeelhoudersovereenkomst en staat ze stil bij vaak voorkomende knelpunten.

Concreet komen tijdens de uiteenzetting oa. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overname activa versus aandelen - onverwachte aansprakelijkheden bij een overname van handelsfonds
 • Aandachtpunten tijdens de precontractuele fase
 • Het schadevergoedingsmechanisme in de overnameovereenkomst - voorbeelden en gevolgen van slecht geformuleerde clausules
 • Exit- en geschillenbeslechtingsmechanismen in de aandeelhoudersovereenkomst – steeds afdwingbaar?

Docent

Anneleen Steeno , partner bij Intui Advocaten.

Anneleen heeft een ruime ervaring in de praktijk van overnames, fusies, vastgoedtransacties (vastgoedacquisities en projectontwikkeling) en aandeelhoudersovereenkomsten evenals in vennootschapsrechtelijke adviesverlening.

Na haar studies en werkervaring in de USA keerde Anneleen als senior associate terug naar het kantoor Eubelius. In februari 2008 versterkte zij het kantoor Curia waar ze in 2012 vennoot werd. Zij was stichtend vennoot van intui in 2013.

Anneleen was van 2007 tot 2013 ook deeltijds assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens aan het Jan Ronse Instituut van de KU Leuven en doceerde er werkcolleges vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Knelpunten bij een (gedeeltelijke) verkoop van onderneming

Deelnemers in staat stellen om

 • Aandachtspunten beter te verwoorden in de overname- en aandeelhoudersovereenkomst.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.