Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan cursussen georganiseerd door KMO CAMPUS

Annuleringsbeleid

Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk tot 30 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de cursus. Elke annulering dient schriftelijk te worden meegedeeld.

Het is toegestaan om een vervanger te laten deelnemen aan de cursus zonder bijkomende kosten, mits schriftelijke verwittiging uiterlijk 24u voor aanvang van de cursus, mits vermelding van de gegevens van de vervanger, en mits de inschrijvingsprijs voldaan werd.

Het is eveneens toegestaan om zijn/haar deelname te verplaatsen naar een volgende opleidingssessie binnen de 12maand volgend op de cursusdatum en onder voorbehoud van beschikbaarheid, mits schriftelijke aanvraag en mits de inschrijvingsprijs voldaan werd. Een transfert-fee van 50 EUR excl. BTW zal worden aangerekend indien de transfert-aanvraag binnen de 30dagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus wordt verstuurd.

Door onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen kan KMO CAMPUS de voorziene opleiding annuleren , verplaatsen of van locatie wijzigen.

Inschrijving en betaling

Na ontvangst van een volledige inschrijvingsaanvraag, wordt een ontvangstbevestiging en een factuur bezorgd aan de deelnemer.

De factuur dient uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Voor inschrijvingen binnen de 30 dagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus dient de factuur bij ontvangst voldaan te worden.

Indien de betaling niet ontvangen werd in overeenstemming met bovenstaande bepalingen, behoudt KMO CAMPUS zich het recht voor om de inschrijving te annuleren.

Ingeval de deelnemer gebruik maakt van KMO Portefeuille, verklaart deze uitdrukkelijk te voldoen aan de voorwaarden voor tegemoetkoming, zowel met betrekking tot de grootte van de onderneming , de toepasselijke steunpercentages, de aard van diens hoofdactiviteit, de relevantie van het opleidingsonderwerp, of eender welke voorwaarde die wordt of zal worden opgelegd door de bevoegde overheidsinstantie.

Intellectuele eigendom

“Cursusmateriaal” betekent elke vorm van informatie ter beschikking gesteld door KMO CAMPUS als ondersteuning tijdens de uiteenzetting van de cursus in elektronische of papieren vorm. De deelnemers hebben geen toelating om:

- cursusmateriaal te kopiëren zonder voorafgaande toestemming

- video- of audio-opnames te registreren van de cursus

- het cursusmateriaal te gebruiken in andere cursussen gegeven door de deelnemers of enige andere partij

- enige copyright of andere verwijzing naar KMO CAMPUS te verwijderen van cursusmateriaal

Disclaimer

De inhoud van de tijdens de opleidingen ter beschikking gestelde informatie en van het cursusmateriaal is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van een individuele deelnemer. De ter beschikkingbgestelde informatie kan niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Ondanks de inspanningen van de docent kan de ter beschikking gestelde informatie onvolledigheden, onnauwkeurigheden of onjuistheden en/of verouderde of niet-geactualiseerde gegevens bevatten. KMO Campus noch de docent kan aanspraklijk gesteld worden voor de inhoud van de ter beschikking gestelde informatie en cursusmateriaal, noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat of zou kunnen ontstaan uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie.

Creditnota’s aangaande ontvangen facturen

Conform KB/Btw nr. 4, art.4§1, 3e is de btw terug te storten aan de staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht.

Privacy

Door het aanmelden voor een van onze diensten verstrekt u persoonsgegevens aan KMO CAMPUS. KMO CAMPUS respecteert uw privacy. De verstrekte gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en om u middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u aan KMO CAMPUS de uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te verwerken voor de voormelde doeleinden.

KMO CAMPUS draagt zorg voor uw privacy en al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. KMO CAMPUS verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij KMO CAMPUS uw toestemming hiervoor heeft verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid tot het kosteloos inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die KMO CAMPUS over u bijhoudt. U kan contact opnemen per mail ( info@kmocampus.be) of via het contactformulier op onze website.