[O/D] Uw vennootschap en uw echtscheiding


Inschrijven 160 EUR + BTW 
Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Scheiden doet lijden, en dit geldt des te meer wanneer ex-(huwelijks)partners samen betrokken zijn in een vennootschap.

Maar wat zijn de gevolgen van de ontbinding van een huwelijk voor de vennootschap, welke vennootschapsrechtelijke actiemogelijkheden zijn er om patstellingen in de vennootschap te vermijden en hoe kunnen preventief afspraken gemaakt worden in goede tijden om discussies te vermijden in kwade tijden?Programma

Een (echt)scheiding vormt vaak een bron van conflict over de vennootschap, en kan aanleiding geven tot tal van discussies over de zeggenschap, de vermogensrechten en de inkomsten uit de vennootschap, of nog, tot patstellingen in het bestuur.

In dit seminarie bespreken de docenten, Prof. M. Robbie TAS en M. Caroline HOTTERBEEKX, het lot van de vennootschap tussen echtgenoten in een echtscheidingscontext.

Met concrete voorbeelden wordt aangetoond welke conflicten in de praktijk ontstaan wanneer partners uiteen gaan, en welke mogelijkheden het vennootschapsrecht biedt voor deze conflicten. 

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Het statuut van de aandelen in het familiaal vermogensrecht
 • Titre et finance (onderscheid tussen het statuut van de vermogensrechten resp. de zeggenschapsrechten)
 • Vennootschapsrechtelijke actiemogelijkheden met een focus op de geschillenregeling
 • Afspraken en bedingen in het huwelijkscontract of in een aandeelhoudersovereenkomst (stemafspraken, bestuur, exitclausules etc.)

Docenten

Prof. Robbie Tas, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Robbie is tevens docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.), auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, en een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht.

 

M. Caroline Hotterbeekx, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Na haar studies aan de KU Leuven startte zij in 2004 haar stage aan de balie. Zij stond in 2013 mee aan de wieg van intui.

Caroline is een ervaren adviseur bij geschillen en transacties in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij heeft een bijzondere expertise in vennootschapsgeschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders, conflicten in een vennootschap na echtscheiding en post-acquisitiegeschillen. Zij is auteur van verschillende artikels over de geschillenregeling.

Haar praktijk beslaat alle facetten van het ondernemingsrecht, waaronder ook adviesverlening en geschillen betreffende distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen, concurrentie en invorderingen, al dan niet in een internationale context.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De conflicten die ontstaan over de gezamenlijke vennootschap wanneer (huwelijks)partners uiteen gaan
 • Het statuut van de aandelen in het familiaal vermogensrecht
 • De vennootschapsrechtelijke middelen voor conflictbeslechting in het kader van een echtscheiding
 • De mogelijkheden om preventief afspraken te maken

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR, BIV

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland