Invorderen van consumentenschulden

Inschrijven 160 EUR + BTW | 23/08/2024 (14-16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Met het nieuwe Boek XIX WER, dat werd ingevoegd in het WER via de wet van 4 mei 2023, wordt een nieuwe laag consumentenbescherming toegevoegd bij de minnelijke invordering van consumentenschulden.

Maar welke bijkomende bescherming wordt precies door de nieuwe wet geboden aan de consument, en wat zijn de praktische gevolgen voor ondernemingen?Programma

 

Vanouds kaderde de minnelijke invordering van consumentenschulden binnen de wet van 2 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument en de regels inzake onrechtmatige bedingen uit Boek VI WER. Met het nieuwe Boek XIX WER heeft de wetgever bijkomende beschermingsmaatregelen ingevoerd die de consument moeten behoeden tegen een buitensporige toename van consumentenschulden indien hij niet tijdig betaalt.

In dit webinar bespreekt de docent, Prof. Reinhard STEENNOT, de nieuwe regels in boek XIX WER nopens de kosteloze betalingsherinnering en de plafonnering van de schadevergoedingen en nalatigheidsintresten wanneer de consument niet op tijd betaalt.

Daarnaast wordt de procedure van de minnelijke invordering besproken en de talrijke wijzigingen die in dit verband werden ingevoerd, onder meer op vlak van nieuwe wachttermijnen voor het verzenden van de ingebrekestelling en het instellen van invorderingsmaatregelen.

Bijzondere aandacht gaat naar de volstrekt nieuwe mogelijkheid voor de consument om de invorderingsprocedure op te schorten door een afbetalingsplan aan te vragen, een schuldbemiddeling op te starten of de schuld gemotiveerd te betwisten. De vaak complexe gevolgen van een opschorting op de termijnen binnen de invorderingsprocedure komen eveneens uitgebreid aan bod.

De nieuwe regels blinken niet uit door eenvoud, en geven in de praktijk aanleiding tot onduidelijkheid. Aan de hand van concrete praktijkgevallen worden de pijnpunten van de nieuwe regelgeving aangetoond.

Concreet wordt de uiteenzetting als volgt opgebouwd:

 • Toepassingsgebied van Boek XIX WER
 • Betalingsherinnering
 • Maximale schadevergoedingen
 • Oneerlijke invorderingspraktijken
 • Start van de activiteit van minnelijke invordering en controleverplichtingen voor schuldinvorderaars
 • Opschorting van de invordering
 • Huisbezoek
 • Privaatrechtelijke remedies voor de consument bij miskenning van de regelen uit Boek XIX WER

Docent

Reinhard Steennot is professor aan de Universiteit Gent waar hij economisch recht, financieel recht en consumentenbescherming doceert. Hij is tevens voorzitter van de Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik, lid van de Raad van Toezicht van de FSMA en expert bij de Bijzondere Raadgevende Commissie Onrechtmatige Bedingen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • de nieuwe regels in boek XIX WER nopens de kosteloze betalingsherinnering en de plafonnering van de schadevergoedingen en nalatigheidsintresten
 • de wijzigingen in de procedure van de minnelijke invordering op vlak van nieuwe wachttermijnen voor het verzenden van de ingebrekestelling en het instellen van invorderingsmaatregelen
 • de nieuwe mogelijkheid om de invorderingsprocedure op te schorten door een afbetalingsplan aan te vragen, een schuldbemiddeling op te starten of de schuld gemotiveerd te betwisten
 • de gevolgen van een opschorting op de termijnen binnen de invorderingsprocedure

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts


 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, (BIV in aanvraag) : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding