[O/D] Uitgifte obligatielening en andere vennootschapseffecten


Inschrijven 160 EUR + BTW
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Obligaties worden steeds vaker ingezet als een alternatieve vorm van schuldfinanciering via financiële instellingen. Deze techniek laat toe van een grotere groep van “investeerders” geld te ontlenen, zonder met de sterke onderhandelingspositie van de bank te worden geconfronteerd.

Maar hoe verloopt de uitgifte van een obligatielening in de praktijk, welke contractuele clausules worden courant voorzien, en welke juridische en organisatorische formaliteiten dienen te worden vervuld?Programma

In deze sessie bespreken de docenten, Prof. Diederik Bruloot en Prof. Kristof Maresceau, hoe de uitgifte van een obligatielening door een onderneming praktisch kan worden aangevat.

Er zal stilgestaan worden bij wat obligaties nu concreet inhouden, hoe ze worden uitgegeven en welke contractuele voorwaarden doorgaans worden opgenomen.

Tevens zal de vergelijking worden gemaakt met andere effecten die ter financiering van de onderneming kunnen worden uitgegeven (zoals winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht en inschrijvingsrechten).

Concreet komen onder meer de volgende topics aan bod:

 • De obligatielening in het algemeen:
  • de karakteristieken van de obligatielening
  • de verschillende soorten obligaties
 • De uitgifte van obligaties:
  • de wijze waarop obligaties worden uitgegeven
  • wat typisch in de uitgiftevoorwaarden wordt opgenomen ter bescherming van de obligatiehouders
  • De levensloop van de obligatielening
  • de rol van de algemene vergadering van obligatiehouders en de agent
  • Mogelijke incidenten
  • Vergelijking met andere vennootschapseffecten zoals:
   • winstbewijzen
   • aandelen zonder stemrecht
   • inschrijvingsrechten

Docenten

Diederik BRULOOT is als voltijds hoofddocent verbonden aan de faculteit recht en criminologie van de Universiteit Gent (Instituut Financieel Recht). Hij doceert er onder meer de vakken Economisch recht, Insolventierecht, en International Economic Law. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Tegenwoordig is hij vooral actief in het domein van het insolventierecht. Daarnaast is hij ook als counsel verbonden aan het advocatenkantoor DLA Piper te Brussel.

 

Kristof MARESCEAU is advocaat in het Corporate-M&A team van Deloitte-Legal Lawyers. Hij adviseert zowel individuele personen als vennootschappen over uiteenlopende aspecten van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Naast advocaat is Kristof als deeltijds hoofddocent verbonden aan de faculteit recht en criminologie van de Universiteit Gent (Instituut Financieel Recht). Hij is auteur van diverse publicaties en laureaat van de TPR-Prijs 2015 en de Prijs Pierre Coppens 2014-2017

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in:

 • de karakteristieken van de obligatielening en het onderscheid met andere effecten uitgegeven door de vennootschap
 • de verschillende soorten obligaties
 • de wijze waarop obligaties worden uitgegeven
 • wat typisch in de uitgiftevoorwaarden wordt opgenomen ter bescherming van de obligatiehouders
 • de rol van de algemene vergadering van obligatiehouders en de agent

 

Deelnemers in staat stellen om

 • de risico’s verbonden aan obligaties goed in te schatten
 • ondernemingen te adviseren omtrent deze schuldfinancieringstechniek vanuit een vennootschapsrechtelijke optiek

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR, BIV

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.