Wegwerken van een debet rekening-courant

 


Inschrijven 185 EUR + BTW | 25/10/2024 (14u - 17u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)


Een debet rekening-courant in de vennootschap kan door de hoge fiscale intresten ontaarden in een steeds groeiend fiscaal probleem, en heeft de begunstigde er alle belang bij om de debetstand aan te zuiveren.

Maar welke alternatieven zijn voorhanden om een rekening-courant weg te werken wanneer er onvoldoende geldmiddelen voorhanden zijn?Programma

Tal van gebeurtenissen kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van een debet rekening-courant, zoals het onttrekken van gelden uit de vennootschap of het toekennen van voordelen aan de bestuurder, maar een debetsaldo kan evenzeer tot stand komen na een fiscale controle.

Door de aanrekening van (hoge) fiscale intresten als voordeel van alle aard kan een debet rekening-courant snel ontaarden in een steeds groter wordend probleem.

In dit seminarie worden de fiscale gevolgen en gevaren van een debet rekening-courant besproken, en u verneemt welke mogelijke oplossingen worden geboden in het Wetboek Inkomstenbelasting en Wetboek Vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn bij elke voorgestelde oplossing.

Uw docent, Gislenus Bats, werkt een aantal gekende en minder gekende pistes uit om een debet rekening-courant weg te werken, middels kapitaalvermindering, dividenduitkering, inkoop eigen aandelen, uittreding en uitsluiting van een aandeelhouder in een BV, vooruitgeschoven kosten of vereffening. Voor elke oplossing worden de implicaties onderzocht op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak.

Een aantal specifieke omstandigheden, zoals echtscheiding, vererving, compensatie van debet en creditsaldi, etc. komen eveneens aan bod.

Naast de presentatie ontvangt u een gedetailleerde bijlagenbundel met relevante publicaties, circulaires en wetgeving omtrent de rekening-courant.


Docent

Gislenus Bats | Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, past professor EHSAL, UGent en EMS, en gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • de gevolgen van een rekening-courant op fiscaal en vennootschapsrechterlijk vlak (voordelen alle aard, aanslag geheime commissielonen, etc.)
 • De mogelijke oplossingen om een rekening-courant weg te werken, met inbegrip van:
  • de implicaties van elke piste op fiscaal en vennootschapsrechterlijk vlak
  • de bepalingen en beperkingen in de boekhoud-, vennootschaps- en fiscale wetgeving

Deelnameprijs

185 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV (pending) : 3u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 

Webinar