Balanslezen in IFRS

Inschrijven 160 EUR + BTW | 29/11/2024 (14-16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Steeds meer bedrijven stellen hun jaarrekening op volgens het internationale IFRS raamwerk, dat op tal van vlakken grondig verschilt van het gekende Belgian GAAP stelsel. Een goed begrip van de grondslagen van IFRS is een must om een IFRS balans correct te lezen en te interpreteren.

Maar wat zijn de grote IFRS principes, in het bijzonder op het vlak van de waardering van activa en passiva? En hoe verschilt IFRS op dit vlak van Belgian GAAP ? Welke informatie vinden we  terug in een IFRS balans?Programma

Naast Belgian GAAP is het internationale raamwerk IFRS (International Financial Reporting Standards) het meest bekende accounting en financiële rapporteringsraamwerk, dat verplicht moet worden toegepast door beursgenoteerde ondernemingen maar ook steeds vaker gebruikt wordt door internationaal opererende groepen.

Het IFRS stelsel verschilt grondig van Belgian GAAP, zowel op vlak van hoe transacties verwerkt worden en de daarbij aansluitende waarderingsgrondslagen (bv. fair value versus afschrijvingen), als op het vlak van presentatie en rapporteringswijze. Eenzelfde transactie kan er totaal anders uitzien, en sommige transacties zijn onbestaande in het ene stelsel maar kunnen wel opgenomen zijn het andere stelsel.

Enige kennis van zaken van IFRS is noodzakelijk voor wie beroepsmatig geconfronteerd wordt met op IFRS gebaseerde balansen. Het seminarie zal in de eerste plaats toelichten hoe IFRS de zaken anders ziet in vergelijking met Belgian GAAP, en zal de inzichten aanscherpen in de betekenis en de rol van de waarderingsregels.

Tijdens het seminarie komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • IFRS beginselen
  • IFRS: het kader
  • De conceptuele grondslagen voor de waardering van activa en passiva
  • Belangrijke IFRS concepten : “Fair Value”, “Impairments”, “Other Comprehensive Income”, etc.
 • Presentatie van de jaarrekening
 • Bijzondere regels m.b.t. onder andere:
  • Immateriële vaste activa
  • Materiële vaste activa
  • Investeringsgoederen
  • Financiële instrumenten
  • Voorraden
  • Voorzieningen
  • Leasecontracten
  • Uitgestelde belastingen

 Na dit seminarie bent u in staat om een balans in IFRS te lezen, het verschil met het Belgian GAAP boekhoudkader te begrijpen, en het belang en de impact ervan op de kwaliteit van de balansstructuur correct in te schatten. 


Docent

Serge Pattyn (°1963), financiëel analist en bedrijfsadviseur

30 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent bij onder meer KMO Campus.

Leerdoelen

Dit seminarie zal de deelnemers inzicht verschaffen in:

 • De krachtlijnen van het IFRS raamwerk
 • De vorm en inhoud van een IFRS jaarrekening
 • De grondslagen van de waardering in IFRS toelichten, meer bepaald de impact op de waardering van de activa en passiva
 • Tegelijk uiteraard de belangrijkste verschillen duiden met Belgian GAAP

Na het seminarie zullen de deelnemers in staat zijn om met meer inzicht en kennis een balans in IFRS te lezen en te begrijpen.


Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 

 

Webinar
29/11/24, 14-16u
Inschrijven