Bedrog bij aandelentransacties


Inschrijven 160 EUR + BTW | 31/10/2024 (14-16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Het glas is geschonken en de deal is beklonken. Everybody happy, maar de stemming kan snel omslaan wanneer er na de closing lijken uit de kast vallen.

Vanaf wanneer is er nu sprake van bedrog bij aandelentransacties? Hoever rijkt de informatieverplichting van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper?  Wat leert de rechtspraak en welke wijzigingen brengen boek 5 en boek 6 BW in dit verband?Programma

 

Als er na closing lijken uit de kast vallen claimt de koper vaak dat er sprake is van bedrog. De verkoper krijgt het verwijt dat hij bepaalde zaken bewust heeft achtergehouden, terwijl de verkoper van oordeel is dat de koper zelf bepaalde zaken had moeten opmerken tijdens het due diligence onderzoek.

Op de verkoper rust een informatieverplichting, maar op de koper rust even goed een onderzoeksplicht. Hoever gaan deze verplichtingen en vanaf wanneer is er effectief sprake van bedrog in hoofde van de verkoper? Waar ligt de grens?

In dit seminarie gaat de docent, Philippe Mulliez (Eubelius), in op deze vraag aan de hand van reële voorbeelden uit de rechtspraak. Hierbij wordt ook bijzondere aandacht gevestigd op de wijzigingen die Boek 5 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. bedrog bij aandelentransacties teweeg (zullen) brengen.

Daarnaast worden ook aandachtspunten bij de onderhandeling van een koopovereenkomst meegegeven, alsook tips en tricks om u als koper of verkoper contractueel in te dekken tegen onaangename verrassingen post-closing.


Docent

Philippe MULLIEZ

Philippe is advocaat sinds 1994 en is partner van Eubelius sinds 2002. Philippe maakt deel uit van de corporate praktijk van Eubelius. Hij legt zich toe op de M&A praktijk en de litigation die daaruit voortvloeit.

Hij is eveneens een ervaren pleiter in alle materies die het vennootschapsrecht aanbelangen. Vooral aandeelhoudersconflicten en procedures waarbij de aansprakelijkheid van bestuurders wordt in vraag gesteld, behoren tot zijn specialiteit.

Verder is hij programmadirecteur postgraduaat vennootschapsrecht aan de VIVES business school, waar hij ook doceert, en gastdocent aan de KU Leuven en de Fiscale Hogeschool. Daarnaast is hij vaste spreker voor verschillende beroepsorganisaties. Hij spreekt regelmatig op studiedagen over vennootschapsrecht en is de auteur van verschillende publicaties in verband met vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • het concept bedrog in het kader van aandelentransacties
 • de informatieverplichting van de verkoper en de onderzoeksverplichting van de koper bij aandelentransacties
 • contractuele manieren om zich als koper of verkoper in te dekken

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR : 2u permanente vorming (BIV in aanvraag)
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.

Webinar
31/10/24, 14-16u
Inschrijven