Controle en inkomsten behouden bij schenkingen en de VLABEL standpunten


Inschrijven 160 EUR + BTW | 13/09/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Velen voelen zich geroepen om tijdens het leven een schenking te doen, maar weinigen zijn ook bereid ook alle controle over de geschonken goederen op te geven

Maar hoe kan men nu schenken met controlevoorbehoud, en wat denkt de Vlaamse Belastingdienst hierover?Programma

 

Schenkingen blijven een actueel instrument van successieplanning, o.a. omwille van de aanzienlijke verschillen tussen de erf- en schenkbelasting.

Maar vaak wenst de schenker een zekere vorm van controle behouden, en schenkingen gaan daarom ook vaak gepaard met clausules die voorzien in controle- en inkomstenbehoud. Ook vennootschapsstructuren zoals maatschappen en stichtingen komen in de praktijk voor om die wensen van de schenkers te verzekeren.

In dit webinar bespreekt Prof. Bart Verdickt welke technieken kunnen ingezet worden om een vorm van controle in te bouwen bij een schenking. Naast een inhoudelijke toelichting van die technieken, clausules en structuren krijgt u tijdens dit seminarie ook een overzicht van de positie van de Vlabel ten aanzien van die schenkingen.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik en last tot betaling van een rente.
 • Maatschap als vennootschap om controle te behouden.
 • Schenkingen met voorbehoud van een last tot beheer en beschikking.

Docent

Bart Verdickt begeleidt sinds meer dan vijftien jaar vermogende families bij familiale planningen, tot 2023 als partner bij Greenille Private Client – Deloitte Legal.

Hij is professor aan de Universiteit Gent, heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, en krijgt steevast erkenning als expert in verschillende rankings.

In 2023 richtte Bart June op, een partner in legacy advocatenkantoor dat vermogende families begeleidt bij de familiale planning. Vertrouwen, duidelijkheid en familiariteit staan centraal in de aanpak van June.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende technieken, clausules en structuren om controle en inkomsten te behouden bij schenkingen
 • De fiscale behandelingen van die schenkingen
 • De standpunten van Vlabel inzake controlevoorbehoud bij schenkingen

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.