Cazimir Talks | Successieplanning met de besloten vennootschap

 


Inschrijven 160 EUR + BTW | 06/09/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)


Dit seminarie maakt deel uit van een 4-delige reeks waarin 4 topexperts van Cazimir scherpstellen op actuele vraagstukken omtrent de aandelen van het familiebedrijf. Inschrijven voor de volledige reeks kan aan het voordeeltarief van 495 EUR (ipv 640 EUR) + BTW.


Met de mogelijkheid om ongelijke stem- en winstrechten te verbinden aan aandelen werden de spelregels van de BV grondig gewijzigd. Dit schept nieuwe mogelijkheden om de BV in te zetten als instrument voor de successieplanning van het familiebedrijf.

Maar hoe kan de BV nu precies ingezet worden als instrument om de controle te regelen en een gedifferentieerde winstverdeling tot stand te brengen? En hoe valt de vergelijking uit met de klassieke controlestructuren?Programma

Bij een familiale bedrijfsoverdracht wenst de overlater vaak gedurende een zekere periode nog enige vorm van controle en inkomen uit de vennootschap te behouden. Vanouds werd in dit verband gebruik gemaakt van controlestructuren maar met het WVV ontstaan nieuwe mogelijkheden om de BV met dit doel in te schakelen.

In deze opleiding bespreekt uw docent, Olivier DE KEUKELAERE (Cazimir), de mogelijkheden de BV in te zetten als instrument voor de successieplanning van het familiebedrijf.

Vooreerst wordt  onderzocht welke rechten in de BV precies verbonden worden aan aandelenbezit nopens het vennootschapsrecht. Vervolgens wordt besproken hoe de controle en de winstverdeling in de BV kan worden georganiseerd door soortvorming van aandelen, en het “gemak” dit op eerste zicht teweeg brengt.

Maar weerom is niets wat het lijkt, want soortvorming brengt immers bijkomende complexiteit mee die aanleiding kan tot tal van conflictsituaties en ongewenste blokkeringsminderheden.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden tot slot de voordelen van soortvorming afgewogen tegen de klassieke controlestructuren zoals de burgerlijke maatschap, de private stichting en de stichting administratiekantoor.


Docent

Olivier De Keukelaere is specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit.

Als family business and wealth advisor begeleidt hij talrijke Vlaamse familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie. Ook helpt hij vermogende families bij de specifieke uitdagingen waarvoor zij staan bij het samenhouden van vermogen én familie. Hij wordt beschouwd als één van dé Family Business Advisors van ons land.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De mogelijkheden om de BV in te zetten als instrument voor de successieplanning bij een familiale bedrijfsoverdracht
 • De voorwaarden en gevolgen van soortvorming van aandelen door de introductie van ongelijke stemrechten en/of winstverdelingsrechten
 • De voor- en nadelen van soortvorming in vergelijking met de klassieke controlestructuren (maatschap, private stichting en stichting administratiekantoor)

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland