Privacy policy

Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt via onder meer via de inschrijvingsformulieren op onze website, via de sociale mediakanalen of via enige andere wijze.

De verkregen gegevens verwerken wij voor het administratieve beheer van onze cliëntenrelaties Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om u informatie te verstrekken over producten en diensten die aangeboden worden door KMO Campus.

Voor deze verwerking baseren wij ons op de contractuele relatie die wij met u opbouwen, de toestemming die u ons bezorgt door uw gegevens via de website in te vullen of aan ons te bezorgen en ons gerechtvaardigde belang om aan direct marketing te doen, mits wij u de mogelijkheid bieden u hiertegen te verzetten.

Uw gegevens worden door KMO Campus hoofdzakelijk intern verwerkt. Ook is het mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. Dan kunnen uw gegevens aan deze derden bezorgd worden, maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van KMO Campus. Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Unie) of internationale organisaties.

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door KMO Campus voor directmarketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte gehouden te worden van de aanbiedingen van KMO Campus, dan kunt u contact opnemen met ons via info@kmocampus.be.

U kunt steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@kmocampus.be, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens meegedeeld worden aan iemand die daar geen recht op heeft.

KMO Campus behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers gemeld worden.