Cazimir Talks | Ondernemers en huwelijksvermogensrecht: is uw (familiale) vennootschap voldoende beschermd?

 


Inschrijven 160 EUR + BTW | 22/11/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)


Dit seminarie maakt deel uit van een 4-delige reeks waarin 4 topexperts van Cazimir scherpstellen op actuele vraagstukken omtrent de aandelen van het familiebedrijf. Inschrijven voor de volledige reeks kan aan het voordeeltarief van 495 EUR (ipv 640 EUR) + BTW.


Het huwelijksvermogensrecht is bepalend voor de eigendom en inkomsten uit de (familiale) vennootschap van gehuwde ondernemers.

Maar wat is nu het precieze lot van vennootschapsaandelen in het huwelijksvermogensrecht, en wat zijn de aandachtspunten bij oa. kapitaalverhogingen tijdens het huwelijk, rekening-courant en de successieplanning?Programma

Ondernemers zijn voornamelijk bezig met wat hen passioneert: ondernemen. Bij beslissingen inzake het ondernemen is de economische realiteit toonaangevend. Met de juridische (aansprakelijkheid) en fiscale gevolgen wordt ook vaak rekening gehouden.

Maar het huwelijksvermogensrechtelijke perspectief, indien de ondernemer gehuwd is, wordt maar al te vaak uit het oog verloren. Ten onrechte, want het huwelijksvermogensrecht is bepalend voor heel wat zaken: van ‘wie is eigenaar van het bedrijf (bij echtscheiding)?’ tot ‘wat zijn de rechten van uw partner op de inkomsten binnen uw vennootschap?’.

In dit webinar bespreekt Mr. Rinse Elsermans (Cazimir) de belangrijkste aspecten waarmee gehuwde ondernemers rekening moeten houden wanneer ze tijdens het huwelijk ondernemen.

Onder andere volgende vragen komen aan bod:

 • van wie zijn de aandelen van de vennootschap die is opgericht tijdens het huwelijk?
 • waar moet men op letten bij kapitaalverhogingen tijdens het huwelijk?
 • kan u best aandelen schenken of verkopen aan de volgende generatie?
 • van wie is de rekening-courant binnen de vennootschap, en wat zijn daarbij de praktische aandachtspunten?
 • kan de ondernemer zijn winsten oppotten binnen de vennootschap en zo enige huwelijksvermogensrechtelijke solidariteit omzeilen?

Docent

Rinse Elsermans is vennoot bij het kantoor Cazimir. Hij legt zich toe op het behandelen van nalatenschapsdossiers en aanverwante procedures, familiaal vermogensrecht (relatievermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten) en (inter)nationale vermogensplanning.

Rinse is Master in de rechten en Master in het notariaat. Hij is veelgevraagd spreker op seminaries, waarbij hij klaarheid brengt in de complexe en snel evoluerende materies die tot zijn expertise behoren.

Daarnaast publiceert hij regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften en verschijnt hij in diverse vooraanstaande media als vakspecialist.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De eigendomskwalificatie van vennootschapsaandelen in de verschillende huwelijksvermogensstelsels;
 • Hoe aandelen eigen kunnen zijn, terwijl de waarde ervan toch gedeeld moet worden met de partner;
 • De aandachtspunten bij kapitaalverhogingen tijdens het huwelijk;
 • De mogelijkheden tot planning van vennootschapsaandelen;
 • Waar u aan moet denken bij de opbouw van een rekening-courant;
 • De huwelijksvermogensrechtelijke solidariteit wanneer een echtgenoot diens beroep uitoefent in een vennootschap

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.