De waardebepaling in de geschillenregeling | Actuele inzichten

 


Inschrijven 160 EUR + BTW | 21/06/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


De waardering van de aandelen bij de uitsluiting en de uittreding met het oog op de bepaling van de prijs betreft meestal de essentie van het geschil. De prijsbepaling gebeurt door de rechter, en er is geen “weg terug” als de waardering “tegenvalt”.

Maar welke juridische principes inzake oa. peildatum, correcties om de impact van het geschil te neutraliseren, concurrentiebeding, etc. zijn van belang in de gerechtelijke geschillenregeling? Wat zijn de courante waarderingsmethoden, en hoe bereid men zich best voor op een waarderingsoefening?Programma

De waardering van de aandelen is geen louter technische kwestie, maar is verweven met de toepasselijke juridische principes. De prijsbepaling gebeurt door de rechter, die voor de waardering meestal een expert (bedrijfsrevisor) aanstelt.

Er bestaan meerdere methoden om de waardering van de aandelen bij de uitsluiting en de uittreding vast te leggen, en tal van variabelen en juridische principes spelen een rol.

Er is bovendien geen “weg terug” als de waardering “tegenvalt”, en het is dan ook van belang om op voorhand inzicht te hebben in de mogelijke uitkomst van de waarderingsoefening, deze goed voor te bereiden en een woordje mee te kunnen praten tijdens een gerechtelijke expertise.

Inzicht in zowel de juridische principes (rol van de peildatum, mogelijke prijscorrecties, invloed van een eventueel concurrentiebeding…) als in de courante waarderingsmethodes en toepassingsproblemen die daarbij rijzen zal in deze context zeker nuttig zijn.

Uw docenten, Prof. Robbie TAS en M. Caroline Hotterbeekx, bespreken het verloop  van een waardering bij de gerechtelijke geschillenregeling en de (verruimde) bevoegdheden van de rechter bij de bepaling van onder meer de peildatum en de waardering van de aandelen.  

Daarbij wordt ook ingegaan op de verschillende waarderingsmethodes die in de praktijk worden gehanteerd, en de meest voorkomende vragen die daarbij rijzen.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het juridisch kader: de wettelijke en jurisprudentiële richtlijnen m.b.t. de prijsbepaling
 • Het verloop van de procedure: provisionele prijs vs. definitieve prijs
 • De strategie en voorbereiding in aanloop naar mogelijke prijsbepaling
 • De eigenlijke waardering: methodes en aandachtspunten
 • De problematiek van de décotes
 • De problematiek van de intresten

Docenten

Prof. Robbie Tas, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Robbie is tevens docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.), auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, en een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht, in het bijzonder voor de bepalingen over de geschillenregeling.

 

M. Caroline Hotterbeekx, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Na haar studies aan de KU Leuven startte zij in 2004 haar stage aan de balie. Zij stond in 2013 mee aan de wieg van intui.

Caroline is een ervaren adviseur bij geschillen en transacties in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij heeft een bijzondere expertise in vennootschapsgeschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders, conflicten in een vennootschap na echtscheiding en post-acquisitiegeschillen. Zij is auteur van verschillende artikels over de geschillenregeling.

Haar praktijk beslaat alle facetten van het ondernemingsrecht, waaronder ook adviesverlening en geschillen betreffende distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen, concurrentie en invorderingen, al dan niet in een internationale context. Zij heeft ook heel wat gepubliceerd over de materie en werkte ook mee aan de bepalingen in het WVV over de geschillenregeling.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De vernieuwde procedure voor de gerechtelijke geschillenregeling en de verruimde bevoegdheid van de rechter inzake de vastlegging van peildatum en de waarderingsmethode
 • De rol en de impact van de peildatum en de gebruikte waarderingsmethode
 • De verschillende waarderingsmethodes die in de praktijk worden gebruikt, hun grondslagen, parameters, en meest voorkomende discussiepunten

Deelnemers in staat stellen om

 • Een waardering door een bedrijfsrevisor voor te bereiden, actief te volgen en in debat de kunnen gaan over de waarderingsgrondslagen

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV (pending) : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.