Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is KMO Campus Comm.V., ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nr. 0650.715.095, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Eeenbeekstraat 53b.

Wanneer verzamelt en verwerkt KMO Campus gegevens?

KMO Campus verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u zich bij ons inschrijft op een nieuwsbrief, wanneer u zich inschrijft voor een seminarie of studiedag of wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt. In voorkomend geval verwerkt KMO Campus ook gegevens die het verkrijgt van derde partijen, met de bedoeling u interessante aanbiedingen voor te stellen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt KMO Campus?

Het gaat over de gegevens die u ons daarbij meedeelt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, alsook de gegevens over uw abonnementen, bestellingen, inschrijvingen of ander contacten.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt KMO Campus gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het klantenbeheer, het leveren van de producten of diensten die u aanvraagt, bestelt of waarvoor u zich inschrijft, en de promotie van andere producten en diensten van KMO Campus, zoals promotionele aanbiedingen. Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zo veel mogelijk af op u als gebruiker ervan. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verzameling en verwerking van gegevens door KMO Campus?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw abonnement, bestelling en/of inschrijving. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. De verwerking kan ook gebaseerd zijn op de toestemming die u ons bezorgt, met name door uw gegevens via de website in te vullen of aan ons te bezorgen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden door KMO Campus hoofdzakelijk intern verwerkt. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden. Dan is het mogelijk dat uw gegevens aan deze derden bezorgd worden, maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van KMO Campus. Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Unie) of internationale organisaties.

Uw rechten

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door KMO Campus voor directmarketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte gehouden te worden van de aanbiedingen van KMO Campus, dan kunt u eveneens contact opnemen via info@kmocampus.be. U kunt steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@kmocampus.be, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens meegedeeld worden aan iemand die daar geen recht op heeft.

Wijzigingen

KMO Campus behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers gemeld worden.