[O/D] Estate Planning Fundamentals | Klassieke planningstechnieken


Inschrijven 185 EUR + BTW
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige kennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst.

In dit webinar komen de klassieke planningstechnieken aan bod, en worden de diverse mogelijkheden besproken om tijdens het leven of bij overlijden een vermogensoverdracht te regelen middels schenking, testament of huwelijkscontract.Programma

De schenking, het testament en het huwelijkscontract vormen traditioneel de klassieke instrumenten om een vermogensoverdracht bij leven of bij overlijden te organiseren en te sturen.

In dit webinar bespreekt uw docent, Dirk DE GROOT (Moore Law), hoe dit klassieke trio kan ingezet worden om de partner en/of de kinderen te beschermen, om bepaalde begunstigden zoveel als mogelijk uit te sluiten uit de nalatenschap, of om specifieke vermogensbestanddelen te laten toekomen aan welbepaalde begunstigden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de fiscale grenzen en de recente standpunten van de Vlaamse Belastingdienst VLABEL.

Een belangrijk hoofdstuk wordt gewijd aan de specifieke technieken voor de overdracht van vastgoed.

Na afloop heeft u een overzicht van de basistechnieken die worden toegepast bij de planning van de vermogensoverdracht, en heeft u een inzicht in de houding die de fiscale administratie aanneemt inzake de verschillende planningstechnieken.


Docent

Dirk DE GROOT

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld.

Hij was vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting (die thans niet meer samenkomt).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De werking van huwelijkscontracten
 • De regels met betrekking tot de schenkingen
 • De regels met betrekking tot de testamenten
 • De werking van aanwasbedingen
 • De specifieke technieken voor de overdracht van vastgoed

Deelnameprijs

185 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

 

 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.