Appartementsrecht anno 2024 | Actuele ontwikkelingen en recente rechtspraak

 


Inschrijven 195 EUR + BTW | 10/07/24 (14u - 17u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


De regels inzake appartementsmede-eigendom geven in de praktijk aanleiding tot tal van juridische vragen, zowel over het beheer en de verdeling van de aandelen en lasten in de gemene delen, maar ook wanneer het gaat over de praktische organisatie van de gedwongen mede-eigendom bij een (gefaseerde) projectontwikkeling of een latere uitbreiding.

Welke mogelijkheden en grenzen biedt het appartementsrecht? Hoe vertaalt zich dit in de opmaak en de organisatie van basisakten en reglementen van mede-eigendom? In deze bijdrage wordt daarop aan de hand van actuele rechtspraak en recente knelpunten in de praktijk ingegaan. Programma

In dit webinar geeft Prof. Vincent SAGAERT een actueel overzicht van het appartementsrecht.

Met concrete voorbeelden worden de wettelijke mogelijkheden en grenzen aangetoond om een gedwongen mede-eigendom praktisch en juridisch te organiseren en wordt ingegaan op de procedurele moeilijkheden die zich kunnen voordoen in geval van betwisting. 

Naast een bespreking van het toepassingsgebied van de wet op de mede-eigendom en de vorm en inhoud van de basisakte en het reglement van mede-eigendom komen een aantal vraagstukken aan bod die zich in een aantal specifieke omstandigheden kunnen voordoen.

 • het dwingende toepassingsdomein van het appartementsrecht
 • de wisselwerking tussen het appartementsrecht en de Wet Breyne
 • de verkoop van gemene delen
 • de inname van gemene delen door een topping up of een uitbreiding van een kavel
 • afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw.

Docent

Prof. dr. Vincent SAGAERT

Vincent Sagaert Gewoon Hoogleraar Privaatrecht aan de KU Leuven en de KULAK. Hij doceert er verbintenissenrecht, contractenrecht en vooral goederenrecht en vastgoedrecht.

Sinds 2004 is hij ookaan de Brusselse balie en advocaat bij Eubelius. Sinds 2003.legt zich als advocaat toe op het privaat vastgoedrecht. .

Als expert schreef hij Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en hij was ook voorzitter van de commissie die het appartementsrecht hervormde in 2018. Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (co-directeur) en het Rechtskundig Weekblad (redactielid). Hij is auteur van vele tientallen publicaties, waaronder het standaardwerk “Goederenrecht” in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • recente ontwikkelingen inzake appartementsrecht
 • recente rechtspraak te vertalen in de praktijk
 • de manieren waarop aandelen in de gemene delen en lasten wel en niet mogen verdeeld worden, en hoe men daartegen kan opkomen.

Deelnemers in staat stellen om

 • in te gaan op actuele knelpunten inzake appartementsrecht
 • procedures te voeren met inachtneming van de recente rechtspraak

Deelnameprijs

195 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV (pending) : 3u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.