Vraagstuk Ondernemingsrecht | Strategie en dossieropbouw bij vennootschapsconflicten


Inschrijven 160 EUR + BTW | 26/04/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Dit seminarie maakt deel uit van een 5-delige reeks waarin academici en topexperts scherpstellen op 5 actuele vraagstukken uit het vennootschapsrecht. Inschrijven voor de volledige reeks kan aan het voordeeltarief van 600 EUR (ipv 800 EUR) + BTW.Bij een vennootschapsgeschil kan u tal van (buitengerechtelijke) actiemiddelen aanwenden om patstellingen en conflicten te voorkomen of op te lossen.

Maar hoe bepaalt u de strategie in elke fase van een geschil? Hoe bereidt u zich het beste voor op vlak van dossieropbouw en bewijsvoering en wat doet u beter (niet) om tot het gewenste resultaat te komen?

Tijdens deze uiteenzetting wordt de spreker Prof. Robbie TAS met pittige vragen en scherpe standpunten het vuur aan de schenen gelegd door debater Prof. Joeri VANANROYE.Programma

In dit webinar wordt ingegaan op een aantal aspecten i.v.m. het bepalen van een strategie en de dossieropbouw in het kader van een vennootschapsgeschil, gebaseerd op de meer dan 25 jaar praktijkervaring van de docent.

Daarbij wordt het typische verloop van een vennootschapsgeschil overlopen, waarbij slechts beperkt wordt ingegaan op de klassieke juridische benadering, maar de klemtoon ligt op de strategische aspecten in elke fase van het geschil.

Volgende elementen komen in dit kader aan bod:

 • Bepalen van de strategie in het kader een vennootschapsgeschil: essentiële vragen die moeten worden gesteld, overzicht van alle elementen die een rol kunnen spelen bij het bepalen van het te behalen resultaat en de weg daar naartoe
 • Concrete tips m.b.t. dossieropbouw en begeleiding van een cliënt bij het vennootschapsgeschil – do’s & dont’s
 • Welke stukken moeten worden opgevraagd ?
 • Verkrijgen van bewijsmiddelen en problematiek van het zgn. “ongeoorloofd bewijs”
 • Gebruik van bemiddeling als oplossing voor een conflict – aandachtspunten
 • Strategische aandachtspunten bij het aanwenden van de verschillende mogelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen
 • Wettelijke geschillenregeling: voorbereiding van het deskundigenonderzoek en aandachtspunten bij de waardering

Docenten

Prof. Robbie Tas, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Robbie is tevens docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.), auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, en een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht.

 

Prof. Joeri VANANROYE , Advocaat-Vennoot bij Quinz.

Joeri doceert aan de KU Leuven ondernemingsrecht en economische analyse van het recht aan zowel de Faculteit Rechten en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is de bezieler van de blog corporatefinancelab.org en zetelt in de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de hervorming van het ondernemings- en insolventierecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) met ruime ervaring in corporate litigation.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Het typische verloop van een vennootschapsgeschil
 • De strategische keuzes in de verschillende fasen van een geschil
 • De dossieropbouw, de vragen die moeten gesteld worden en de bewijsvoering
 • Het nut van bemiddeling als oplossing voor een conflict
 • Do’s en dont’s bij de begeleiding van uw cliënt

Deelnameprijs

160 EUR + BTW

 

Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding