[O/D] Strategie en dossieropbouw bij vennootschapsconflicten


Inschrijven 160 EUR + BTW
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Bij een vennootschapsgeschil kan u tal van (buitengerechtelijke) actiemiddelen aanwenden om patstellingen en conflicten te voorkomen of op te lossen.

Maar hoe bepaalt u de strategie in elke fase van een geschil? Hoe bereidt u zich het beste voor op vlak van dossieropbouw en bewijsvoering en wat doet u beter (niet) om tot het gewenste resultaat te komen?Programma

In dit webinar wordt ingegaan op een aantal aspecten i.v.m. het bepalen van een strategie en de dossieropbouw in het kader van een vennootschapsgeschil, gebaseerd op de meer dan 25 jaar praktijkervaring van de docent.

Daarbij wordt het typische verloop van een vennootschapsgeschil overlopen, waarbij slechts beperkt wordt ingegaan op de klassieke juridische benadering, maar de klemtoon ligt op de strategische aspecten in elke fase van het geschil.

Volgende elementen komen in dit kader aan bod:

 • Bepalen van de strategie in het kader een vennootschapsgeschil: essentiële vragen die moeten worden gesteld, overzicht van alle elementen die een rol kunnen spelen bij het bepalen van het te behalen resultaat en de weg daar naartoe
 • Concrete tips m.b.t. dossieropbouw en begeleiding van een cliënt bij het vennootschapsgeschil – do’s & dont’s
 • Welke stukken moeten worden opgevraagd ?
 • Verkrijgen van bewijsmiddelen en problematiek van het zgn. “ongeoorloofd bewijs”
 • Gebruik van bemiddeling als oplossing voor een conflict – aandachtspunten
 • Strategische aandachtspunten bij het aanwenden van de verschillende mogelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen
 • Wettelijke geschillenregeling: voorbereiding van het deskundigenonderzoek en aandachtspunten bij de waardering

Docent

Prof. Robbie Tas, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Robbie is tevens docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.), auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, en een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Het typische verloop van een vennootschapsgeschil
 • De strategische keuzes in de verschillende fasen van een geschil
 • De dossieropbouw, de vragen die moeten gesteld worden en de bewijsvoering
 • Het nut van bemiddeling als oplossing voor een conflict
 • Do’s en dont’s bij de begeleiding van uw cliënt

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR, BIV

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.