Een kredietaanvraag onderhandelen voor KMO's


Inschrijven 160 EUR + BTW | 09/02/2024 (14-16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Een bankfinanciering vormt de belangrijkste financieringsbron voor KMO’s, maar met de immer strengere voorwaarden op vlak van eigen inbreng en waarborgen verloopt een kredietonderhandeling vaak moeizaam.

Maar hoe beoordeelt een bank een kredietaanvraag, hoe stelt u een kredietaanvraag samen, welke informatie neemt u op, en wat zijn de doorslaggevende argumenten om een gunstige kredietbeslissing af te dingen?Programma

 

In dit webinar bespreekt de docent, Kristoph WAUTERS (Bank van Breda) hoe het kredietonderzoek door de bank verloopt, welke risico’s worden onderzocht en welke parameters bepalend zijn bij de kredietbeslissing.

Met praktijkvoorbeelden leert u hoe de bank een balans en resultatenrekening analyseert en welke ratio’s bepalend zijn voor de kredietwaardigheid en de terugbetalingscapaciteit. U verneemt wat de betekenis is van een interne rating, en hoe deze rating een rol speelt bij de bepaling van de financieringsvoorwaarden.

U verneemt welke argumenten kunnen overtuigen en wat de marge is om te onderhandelen over de waarborgen en de financieringsmodaliteiten .

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod doorheen de uiteenzetting:

 • Het beslissingsproces en beslissingsbevoegdheden
 • De criteria en factoren die een kredietbeslissing bepalen:
  • welke (krediet- en andere) risico’s worden onderzocht
  • welke finnanciële en niet-financiële parameters zijn bepalend voor een kredietbeslissing
 • Rol van de interne rating, en hoe deze bepaald wordt
 • Vaststelling van het de kredietwaardigheid en de terugbetalingscapaciteit aan de hand van de analyse van de jaarrekening
 • Het evenwicht tussen het vastgestelde risico en de voorgestelde waarborg- en financieringsmodaliteiten

Docent

Kristoph Wauters, Bank van Breda

Kristoph is Advisory expert M&A bij Bank J. Van Breda & C°, en kan terugkijken op een jarenlange ervaring in de bancaire kredietverlening aan ondernemingen, en een bijzondere specialisatie in de begeleiding en advisering van overnamefinancieringen. Kristoph is een veel gevraagd spreker over bedrijfsfinanciering en M&A.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Het beslissingsproces van banken bij de beoordeling van kredietaanvragen voor een KMO, en de criteria die een kredietbeslissing bepalen:
 • welke (krediet- en andere) risico’s worden onderzocht
 • welke parameters zijn bepalend voor een kredietbeslissing
 • De totstandkoming, de rol en het belang van een interne rating bij de kredietbeoordeling en de bepaling van de financieringsvoorwaarden
 • De balansanalyse, de ratios en credit metrics die gehanteerd worden bij het onderzoek van de kredietwaardigheid en de terugbetalingscapaciteit
 • Het verband tussen kredietrisico, waarborgen en rentevoorwaarden

 

Deelnemers in staat stellen om

 • De kredietaanvraag voor een KMO correct te formuleren en te motiveren
 • Een evenwichtig financierings- en waarborgvoorstel uitwerken, rekening houdend met de economische context en het financiële risicoprofiel van de aanvrager, de bestemming, de waarborgtoestand, e.d.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts


 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.