[O/D] Een kredietaanvraag onderhandelen voor KMO's


Inschrijven 160 EUR + BTW 
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Een bankfinanciering vormt de belangrijkste financieringsbron voor KMO’s, maar met de immer strengere voorwaarden op vlak van eigen inbreng en waarborgen verloopt een kredietonderhandeling vaak moeizaam.

Maar hoe beoordeelt een bank een kredietaanvraag, hoe stelt u een kredietaanvraag samen, welke informatie neemt u op, en wat zijn de doorslaggevende argumenten om een gunstige kredietbeslissing af te dingen?Programma

 

In dit webinar bespreekt de docent, Kristoph WAUTERS (Bank van Breda) hoe het kredietonderzoek door de bank verloopt, welke risico’s worden onderzocht en welke parameters bepalend zijn bij de kredietbeslissing.

Met praktijkvoorbeelden leert u hoe de bank een balans en resultatenrekening analyseert en welke ratio’s bepalend zijn voor de kredietwaardigheid en de terugbetalingscapaciteit. U verneemt wat de betekenis is van een interne rating, en hoe deze rating een rol speelt bij de bepaling van de financieringsvoorwaarden.

U verneemt welke argumenten kunnen overtuigen en wat de marge is om te onderhandelen over de waarborgen en de financieringsmodaliteiten .

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod doorheen de uiteenzetting:

 • Het beslissingsproces en beslissingsbevoegdheden
 • De criteria en factoren die een kredietbeslissing bepalen:
  • welke (krediet- en andere) risico’s worden onderzocht
  • welke finnanciële en niet-financiële parameters zijn bepalend voor een kredietbeslissing
 • Rol van de interne rating, en hoe deze bepaald wordt
 • Vaststelling van het de kredietwaardigheid en de terugbetalingscapaciteit aan de hand van de analyse van de jaarrekening
 • Het evenwicht tussen het vastgestelde risico en de voorgestelde waarborg- en financieringsmodaliteiten

Docent

Kristoph Wauters, Bank van Breda

Kristoph is Advisory expert M&A bij Bank J. Van Breda & C°, en kan terugkijken op een jarenlange ervaring in de bancaire kredietverlening aan ondernemingen, en een bijzondere specialisatie in de begeleiding en advisering van overnamefinancieringen. Kristoph is een veel gevraagd spreker over bedrijfsfinanciering en M&A.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Het beslissingsproces van banken bij de beoordeling van kredietaanvragen voor een KMO, en de criteria die een kredietbeslissing bepalen:
 • welke (krediet- en andere) risico’s worden onderzocht
 • welke parameters zijn bepalend voor een kredietbeslissing
 • De totstandkoming, de rol en het belang van een interne rating bij de kredietbeoordeling en de bepaling van de financieringsvoorwaarden
 • De balansanalyse, de ratios en credit metrics die gehanteerd worden bij het onderzoek van de kredietwaardigheid en de terugbetalingscapaciteit
 • Het verband tussen kredietrisico, waarborgen en rentevoorwaarden

 

Deelnemers in staat stellen om

 • De kredietaanvraag voor een KMO correct te formuleren en te motiveren
 • Een evenwichtig financierings- en waarborgvoorstel uitwerken, rekening houdend met de economische context en het financiële risicoprofiel van de aanvrager, de bestemming, de waarborgtoestand, e.d.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.