De patrimoniumvennootschap fiscaal doorgelicht


Inschrijven 160 EUR + BTW | 07/06/2024 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)De patrimoniumvennootschap wordt courant ingezet om vastgoed te verwerven met (bruto) vennootschapsmiddelen.

Maar is dat wel steeds de juiste keuze? Hoe verschilt de taxatie versus een investering met privévermogen, welke fiscale afwegingen dient u te maken, en welke optimalisaties zijn mogelijk, onder meer in het kader van een successieplanning.


Programma


Eén van de belangrijkste vragen bij het verwerven en aanhouden van vastgoed is de vraag of en hoe dit via een vennootschap kan worden gestructureerd. Wat zijn de voor- en nadelen? En met welke aandachtspunten houdt u best rekening?

In dit seminarie wordt dieper ingegaan op de verschillende wijze van taxatie van vastgoedinvesteringen via privévermogen vs. patrimoniumvennootschap.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de uiteenzetting:

 • Beschrijving van het verschillend taxatieregime privé vs. vennootschap
 • Afschrijvingen
 • Aftrek van kosten binnen de vennootschap
 • Gespreide taxatie van de meerwaarde
 • Gebruik van zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht)
 • Share deal vs asset deal
 • Fiscale implicaties van het onderbrengen van privé vastgoed in de vennootschap
 • Onttrekken van vastgoed uit de vennootschap
 • Successieplanning

Docent

Bernd Tiebout

Bernd is gespecialiseerd in ondernemings- en vastgoedfiscaliteit. Zo assisteert hij particulieren en ondernemingen onder meer bij de structurering en financiering van diverse vastgoedprojecten, de aankoop van een tweede verblijf in het binnen- en buitenland, herstructurering van vennootschappen, alsook successieplanning van onroerend vermogen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • het verschillend fiscaal regime inzake het privé aanhouden van vastgoed vs. de patrimoniumvennootschap
 • de fiscale aspecten van vastgoed in de vennootschap
 • de voor- en nadelen en aandachtspunten van het werken met een vastgoedvennootschap
 • in welke situaties er beter wel of net niet wordt geopteerd voor een patrimoniumvennootschap en hoe het type vastgoed en de bestemming van het onroerend goed een impact heeft
 • de laatste relevante fiscale rechtspraak omtrent vastgoed in de vennootschap

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.