Early Warning Signals in de jaarrekening


Inschrijven 185 EUR + BTW | 17/05/2024 (14-17u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Achteraf is het altijd makkelijk om een faillissement te voorspellen. Nochtans zijn er tal van voorafgaande indicatoren die kunnen wijzen op een verhoogd risico op faling.

Maar welke gegevens vormen concrete Early Warning Signals voor het falingsrisico, en welke ratios en parameters kan u afleiden uit de jaarrekening en hebben statistisch een voorspellende waarde?Programma

 

In dit webinar bespreken de docenten, Patrick HUYBRECHTS en Guy PARMENTIER, welke kwalitatieve en kwantitatieve gegevens concrete indicatoren vormen voor het falingsrisico.

Aan de hand van concrete praktijkgevallen onderzoeken de docenten welke oorzaken courant aan de basis liggen van een faillissement, en hoe dit zich in de periode voorafgaand aan het faillissement vertaalt in concrete indicatoren.

De voorspellende waarde van bepaalde courante indicatoren wordt aangetoond aan de hand van diverse statistische studies en modellen.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod tijdens de uiteenzetting:

 • Essentiële rubrieken van de jaarrekening : wat zegt de boekhoudwetgeving en waar kan windowdressing zich voordoen ?
 • Werkkapitaal of working Capital Requirements : belang en berekeningswijzen;
 • Hoe verhouden een aantal diverse schulden zich tot het werkkapitaal?
 • Welke moeilijkheden binnen de onderneming worden aangetoond door het werkkapitaal?
 • Berekeningswijzen voor free en equity cash flow?
 • Relevantie van de ratio WCR to sales?
 • Ondernemingen in moeilijkheden – Keuze en berekeningswijze van WCR en cash flow;
 • Liquiditeit en conventionele financiële ratio’s;
 • Evolutie van de EBIT als een waarschuwing

Docenten

Patrick Huybrechts,

Accountant en belastingconsulent met specialisatie in herstructureringen (fusie en splitsingen) en financiële planning. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

 

Guy PARMENTIER

Guy Parmentier is bedrijfsrevisor met bijzondere specialisatie in de waardering van ondernemingen.
Guy is actief als spreker bij verschillende seminaries en als gastdocent aan de Universiteit van Antwerpen, Linz en Maastricht. Het postgraduaat Tax en Accountancy Management van de Karel de Grote-Hogeschool werd mede door hem opgestart.

Daarnaast is Guy auteur van diverse publicaties, waaronder “Business Valuation”  (Intersentia, 2017)

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De oorzaken die in de praktijk courant aan de basis liggen van een faillissement
 • De statistische voorspellende waarde van ratios en parameters met betrekking tot het falingsrisico
 • De kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit de jaarrekening die indicatoren vormen voor het falingsrisico

Deelnameprijs

185 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 3u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.