[O/D] Het nieuwe verbintenissenrecht en/in de contractpraktijk voor ondernemingen


Inschrijven 160 EUR + BTW
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Het nieuwe verbintenissenrecht introduceert tal van nieuwe grenzen die aangrijpende gevolgen kunnen hebben voor de contractpraktijk, en in het bijzonder voor ondernemingen.

Maar wat zijn de belangrijkste gevolgen voor contractpartijen, derden en hun belangen? En wat zijn de aandachtspunten bij een aantal bijzondere maar courante clausules in vennootschapscontracten?Programma

Deze uiteenzetting biedt enkele concrete aandachtspunten voor het contracteren met vennootschappen en de mate waarin het nieuwe verbintenissenrecht de grenzen heeft verlegd.

Naast oa. Boek 5 BW en de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties gaat bijzondere aandacht naar de gevolgen van Boek 6 BW voor de buitencontractuele aansprakelijkheid van de onderneming en hoe contractueel kan omgegaan worden met de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe contractueel anticiperen op de afschaffing van de immuniteit uitvoeringsagent?
 • Wat is het belang van belangenconflictregels voor de contractuele praktijk?
 • Schijnvertegenwoordiging en vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • Regels voor onrechtmatige bedingen, schade bedingen en bevrijdingsbedingen
 • Betalingstermijnen en interestclausules
 • Rechstkeuzebedingen

Docenten

Prof. Joeri VANANROYE doceert aan de KU Leuven ondernemingsrecht en economische analyse van het recht aan zowel de Faculteit Rechten en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is de bezieler van de blog corporatefinancelab.org en zetelt in de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de hervorming van het ondernemings- en insolventierecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) met ruime ervaring in corporate litigation.

Stijn De Dier legt zich als advocaat aan de Brusselse balie toe op het vennootschaps- en ondernemingsrecht (Quinz) en is deeltijds docent aan de UA en plaatsvervangend docent aan de KULeuven, waar hij resp. insolventierecht en vennootschapsrecht doceert. Hij is actief binnen het Jan Ronse Instituut en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS).

Thijs Vancoppernolle is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz). Zijn litigation- en adviespraktijk beslaat een breed scala aan rechtsgebieden, waaronder contractenrecht, handelsrecht, vennootschapsrecht, bewijsrecht en internationaal privaatrecht. Daarnaast is Thijs als vrijwillig wetenschappelijk medewerker (senior affiliated researcher) verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek (KU Leuven).

Pieter Gillaerts is advocaat bij Quinz (Balie Brussel) en tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker (Affiliated Senior Researcher) aan de KU Leuven (Instituut voor Verbintenissenrecht). Zijn expertise betreft onder meer het verbintenissenrecht en het burgerlijk procesrecht (incl. Het bewijsrecht). Pieter is tevens redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht / Revue Générale de Droit Civil (TBBR/RGDC), en is medeoprichter en (voormalig) hoofdredacteur van de Leuven Blog for Public Law. 

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • derdenwerking van contracten, sterkmaking en contractrelativiteit;
 • vertegenwoordiging;
 • belangenconflicten;
 • bevrijdings- en schadebedingen;
 • onrechtmatige bedingen;
 • rente en betalingstermijnen; en
 • rechtskeuze;

met bijzondere aandacht voor contracten met vennootschappen en het nieuwe verbintenissenrecht.

Deelnemers in staat stellen om

 • enkele praktijkreflexen te hebben, in het bijzonder in geval van contracteren met vennootschappen; en
 • bestaande contracten en clausules te beoordelen en desgevallend aan te passen of te optimaliseren in functie van de (nieuwe) regels.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR, BIV

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.