Vraagstuk Ondernemingsrecht | Het nieuwe verbintenissenrecht en/in de contractpraktijk voor ondernemingen


Inschrijven 160 EUR + BTW |  01/03/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)


Dit seminarie maakt deel uit van een 5-delige reeks waarin academici en topexperts scherpstellen op 5 actuele vraagstukken uit het vennootschapsrecht. Inschrijven voor de volledige reeks kan aan het voordeeltarief van 600 EUR (ipv 800 EUR) + BTW.Het nieuwe verbintenissenrecht introduceert tal van nieuwe grenzen die aangrijpende gevolgen kunnen hebben voor de contractpraktijk, en in het bijzonder voor ondernemingen.

Maar wat zijn de belangrijkste gevolgen voor contractpartijen, derden en hun belangen? En wat zijn de aandachtspunten bij een aantal bijzondere maar courante clausules in vennootschapscontracten?

Het docententrio Prof. Joeri VANANROYE, Thijs VANCOPPERNOLLE en Pieter GILLAERTS wordt met pittige vragen en scherpe standpunten het vuur aan de schenen gelegd door debater Stijn DE DIER.Programma

In dit webinar wordt een selectie gemaakt van vragen en aandachtspunten die de hervorming van het verbintenissenrecht meebrengt voor de contractpraktijk voor ondernemingen.

Hoe ver reikt schijnvertegenwoordiging? Controleert u best altijd de vertegenwoordigingsbevoegdheid vóór het contracteren? Wat is er veranderd op het gebied van bevrijdings-, schade- en onrechtmatige bedingen (en wat betekent dat concreet voor de contractuele praktijk)? Wat zijn de grenzen voor contractuele betalingstermijnen en wat als die overschreven worden? En kan u uw contract eigenlijk niet eenvoudigweg onderwerpen aan het recht uit een andere jurisdictie?

De uiteenzetting biedt u enkele concrete aandachtspunten voor het contracteren met vennootschappen en de mate waarin het nieuwe verbintenissenrecht de grenzen heeft verlegd.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Partijen, derden en hun belangen
  • Derdenwerking van contracten, sterkmaking en contractrelativiteit
  • Vertegenwoordiging
  • Belangenconflicten
 • Belangrijke bedingen, betalingstermijnen en interest
  • Bevrijdings- en schadebedingen
  • Onrechtmatige bedingen
  • Betalingstermijnen en interestclausules
  • Rechtskeuze

Docenten

Prof. Joeri VANANROYE doceert aan de KU Leuven ondernemingsrecht en economische analyse van het recht aan zowel de Faculteit Rechten en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is de bezieler van de blog corporatefinancelab.org en zetelt in de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als expert was hij betrokken bij de hervorming van het ondernemings- en insolventierecht. Hij is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) met ruime ervaring in corporate litigation.

Stijn De Dier legt zich als advocaat aan de Brusselse balie toe op het vennootschaps- en ondernemingsrecht (Quinz) en is deeltijds docent aan de UA en plaatsvervangend docent aan de KULeuven, waar hij resp. insolventierecht en vennootschapsrecht doceert. Hij is actief binnen het Jan Ronse Instituut en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS).

Thijs Vancoppernolle is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz). Zijn litigation- en adviespraktijk beslaat een breed scala aan rechtsgebieden, waaronder contractenrecht, handelsrecht, vennootschapsrecht, bewijsrecht en internationaal privaatrecht. Daarnaast is Thijs als vrijwillig wetenschappelijk medewerker (senior affiliated researcher) verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek (KU Leuven).

Pieter Gillaerts is advocaat bij Quinz (Balie Brussel) en tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker (Affiliated Senior Researcher) aan de KU Leuven (Instituut voor Verbintenissenrecht). Zijn expertise betreft onder meer het verbintenissenrecht en het burgerlijk procesrecht (incl. Het bewijsrecht). Pieter is tevens redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht / Revue Générale de Droit Civil (TBBR/RGDC), en is medeoprichter en (voormalig) hoofdredacteur van de Leuven Blog for Public Law. 

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • derdenwerking van contracten, sterkmaking en contractrelativiteit;
 • vertegenwoordiging;
 • belangenconflicten;
 • bevrijdings- en schadebedingen;
 • onrechtmatige bedingen;
 • rente en betalingstermijnen; en
 • rechtskeuze;

met bijzondere aandacht voor contracten met vennootschappen en het nieuwe verbintenissenrecht.

Deelnemers in staat stellen om

 • enkele praktijkreflexen te hebben, in het bijzonder in geval van contracteren met vennootschappen; en
 • bestaande contracten en clausules te beoordelen en desgevallend aan te passen of te optimaliseren in functie van de (nieuwe) regels.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.