[O/D] Fusies, splitsingen en overige vennootschapsrechtelijke herstructureringen


Inschrijven 160 EUR + BTW 
Plus one Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Het boek 12 van het WVV bepaalt de wettelijke regels voor fusies, splitsingen en de overige herstructureringsvormen van vennootschappen, en voorziet tal van procedures die een automatische overdracht van activa en passiva mogelijk maken met bescherming voor schuldeisers, werknemers en minderheidsaandeelhouders.

Maar welke vormen kan een herstructurering aannemen, welke procedures dienen te worden gevolgd, en wat is de rol van de externe deskundigen na de recente wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?Programma

In dit webinar worden de verschillende herstructureringsvormen en hun recent gewijzigde procedures haarfijn uitgelegd.

De docent, Felix Dobbelaere, bespreekt de voorwaarden om gebruik te maken van de verschillende herstuctureringsvormen, en de specifieke wettelijke bepalingen die het boek 12 van het WVV voorziet op het vlak van oa. besluitvorming en verslaggeving voor de fusie en splitsing door oprichting, fusie en splitsing door overneming, zusterfusie, geruisloze fusie, partiële splitsing, geruisloze partiële splitsing, asymmetrische partiële splitsing, inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, etc..

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voorwaarden inzake de fiscale neutraliteit van een verrichting, en wordt stilgestaan bij de rol van de notaris en de externe deskundige. Met schematische voorbeelden wordt het gebruik van de verschillende herstructureringsvormen aangetoond aan de hand van concrete toepassingsgevallen.

Hoewel de nadruk ligt op de nationale herstructureringsverrichtingen, wordt aangestipt welke nieuwigheden de invoering van de mobiliteitsrichtlijn meebrengt en ook van toepassing zijn op nationale verrichtingen.

Meer bepaald komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Een overzicht van de verschillende herstructureringsvormen, en hun voor- en nadelen uitgelegd
 • De procedures van de verschillende herstructureringsvormen
 • De voorwaarden om gebruik te maken van de verschillende herstuctureringsvormen, en waarom wel of niet voor dergelijke vereenvoudigde procedure opteren
 • de verslagplichten, met inbegrip van de rol van de externe deskundige
 • de rol van de notaris
 • de beschermingsmechanismen voor schuldeisers, werknemers en minderheidsaandeelhouders

Docent

Felix DOBBELAERE, advocaat en vennoot bij Eubelius.

Felix maakt deel uit van het Corporate en M&A-team bij Eubelius, waar hij partner is sinds 2021.

Felix legt zich toe op fusies en overnames (nationaal en internationaal), private equity, MBO, management incentive en het verstrekken van groeikapitaal. Felix heeft hierbij een specifieke expertise in het begeleiden van complexe strategische allianties en complexe vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Als trusted advisor adviseert Felix ondernemers verder bij al hun strategische vraagstukken doorheen de volledige levenscyclus van hun ondernemingen en hun investeringsbeslissingen.

Daarnaast is Felix een autoriteit in de begeleiding van groepsinterne en -externe vennootschapsherstructureringen (nationaal en internationaal) en grensoverschrijdende mobiliteit. Vanuit deze praktijk heeft Felix een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Boek 12 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de recente implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn.

Felix is de auteur van verschillende juridische publicaties en is een regelmatig spreker betreffende het vennootschapsrecht. Hij is eveneens gastdocent bij de Brugge Business School.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De situering van de vormen van herstructurering in het WVV
 • De (gewijzigde) regels voor fusie, splitsing, partiële splitsing en inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak
 • De toepasselijke procedures met het oog op een geldige fiscaal neutrale verrichting

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.