[O/D] De wettelijke specialiteit van de CV: onbekend is onbemind ?Inschrijven 160 EUR + BTW
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)De CV is onder het WVV voorbehouden aan de “echte coöperatieve vennootschappen”. Het gros van de oneigenlijk gebruikte CVBA’s moest zich dus omzetten naar een BV. Nochtans geniet de CV op een aantal vlakken nog steeds over een grotere flexibiliteit voor aandeelhouders en oprichters.

Maar wanneer kan u nu precies kiezen voor een CV, en waarom zou u hiervoor kiezen? Welke specifieke werkingsprincipes zijn van toepassing inzake vermogen, aandelen en bestuur, en en waar zitten de verschillen met andere vennootschapsvormen?Programma

De “Coöperatieve Vennootschap” is voortaan voorbehouden aan vennootschappen die beantwoorden aan de “coöperatieve finaliteit” -of nog- die “een onderneming voeren op  basis van het coöperatief gedachtegoed  zoals vervat in de ICA-beginselen”.

Hoewel de flexibiliteit van de voormalige CVBA ook de BV inspireerde, geniet de CV nog steeds van een grotere flexibiliteit.

In dit webinar bespreken de docenten – Prof. Marleen DENEF en M. Bram VAN BAELEN, de wettelijke specialiteit van de CV, en gaan zij dieper in op de specifieke regels en de vergelijking met andere rechtsvormen.

Meer bepaald komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De wettelijke specialiteit van de coöperatieve vennootschap: coöperatieve finaliteit en waarden
 • De specifieke werkingsprincipes van de CV: vermogen, aandelen, werking organen
 • Het verschil tussen CV en VZW: wanneer te kiezen voor een VZW of CV, wanneer te kiezen voor een CV, erkend als SO

Docent

Bram Van Baelen

Advocaat impact advocaten

Auteur van gespecialiseerde publicaties in vennootschaps- en vzw-recht

Bestuurder of beleidservaring in verschillende sociale ondernemingen en verenigingen

Schepen van onderwijs, sport, communicatie en jeugd (gemeente Holsbeek)

Doctoraatsonderzoeker Vennootschapsrecht KU Leuven

Gastspreker op seminaries 

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De wettelijke specialiteit van de coöperatieve vennootschap
 • De specifieke werkingsprincipes van de CV
 • Het verschil tussen CV en VZW

 

Deelnemers in staat stellen om

 • Cliënten adviseren over de CV als vennootschapsvorm en te adviseren over de werking en eigenheid ervan.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR, BIV

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.