Vraagstuk Ondernemingsrecht | Duurzaamheids Due Diligence plichten voor bestuurders en groepsvennootschappen


Inschrijven 160 EUR + BTW | 21/06/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


 


Regulering richt zich steeds vaker tot vennootschapsgroepen, waardoor de “due diligence plicht” voor het moederbestuur aanzienlijk wordt uitgebreid en ook non-compliance risico’s bij dochters actief moet monitoren. Met de omzetting van de Corporate Sustainability Due Diligence Richtlijn of CSDDR wordt daar nog een laag aan toegevoegd met de risico’s voor milieu- en mensenrechtenschendingen, zelfs bij indirecte leveranciers van de groep.

Maar hoe vertaalt zich dit in het sanctie- en aansprakelijkheidsrecht en de verantwoordelijkheid van bestuurders van moedervennootschappen? En welke gevolgen brengt de Corporate Sustainability Due Diligence Richtlijn mee voor de controleplicht op dochters en leveranciers , en concreet voor de KMO’s die goederen of diensten leveren aan grote ondernemingen?Programma

Met de trend naar regulering van vennootschapsgroepen kan men vandaag niet meer stellen dat een moederbestuur alleen maar verantwoordelijk is voor het besturen van de moedervennootschap.

Een overtreding door één groepsvennootschap kan immers impliceren dat elke groepsvennootschap gesanctioneerd kan worden met boetes of zelfs dat alle groepsvennootschappen hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schadevergoeding die een slachtoffer kan eisen. 

Hierdoor heeft het bestuur van moedervennootschappen een actieve plicht om risico’s bij dochters op te volgen en om ervoor te zorgen dat de dochters compliant zijn met allerlei regels die voor hun activiteiten gelden.

Dit geldt al in het mededingingsrecht, in de compliance-regels voor banken of voor sociale media bedrijven onderworpen aan de Digital Markets Act.

Voor grote vennootschappen wordt daar nu een laag aan toegevoegd met de zgn. duurzaamheids- en mensenrechten due diligence (Corporate Sustainability Due Diligence Richtlijn of CSDDR), die bovendien verder reikt dan enkel de groepsvennootschappen maar eveneens de indirecte leveranciers doorheen de wereldwijde waardeketen viseert.

In dit webinar bespreekt Prof. Hans DE WULF hoe deze trend zich vertaalt in het sanctie- en aansprakelijkheidsrecht en welke concrete gevolgen dit meebrengt voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders van moedervennootschappen en de controleplicht op dochters en leveranciers.

Tijdens de uiteenzetting komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

 • De plichten van het moederbestuur bij het opzetten van een groepsbrede compliance-organisatie
 • Uitvoeren van een sustainability/human rights due diligence naar dochters en leveranciers
  • Reikwijdte (oa. welke leveranciers  moeten bv. betrokken worden?)
  • Intensiteit van het due diligence onderzoek
  • In welke mate moeten vennootschappen met stakeholders samenwerken, en welke andere partijen (bv. Overheden?) kunnen tussenkomen?
 • Aansprakelijkheid van het (moeder-)bestuur
  • (On)mogelijkheid om aansprakelijkheid af te wentelen op het bestuur van dochtervennootschappen?
  • Problematiek inzake het bewijs van het causaal verband tussen  fouten van het moederbestuur in zijn “groepsleidingsplicht” en de beweerde schade van de eiser

Docent

Prof. Hans De Wulf  

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de 4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen & verenigingen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De trend naar regulering van vennootschapsgroepen
 • De vertaling ervan in het sanctie- en aansprakelijkheidsrecht en de concrete verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van bestuurders in vennootschapsgroepen
 • De krachtlijnen van de Corporate Sustainability Due Diligence Richtlijn (CSDDR) en de praktische implicaties op vlak van het opzetten van een groepsbrede compliance-organisatie, het uitvoeren van Corporate Sustainability Due Diligence en de nieuwe aansprakelijkheid voor het bestuur

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.