Estate Planning Fundamentals | Controlestructuren en fiscale planning van de opvolging in het familiebedrijf


Inschrijven 160 EUR + BTW | 24/05/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Dit seminarie maakt deel uit van een 5-delige reeks waarin de fundamenten en instrumenten van vermogensplanning aan bod komen. De 5 webinars kunnen afzonderlijk gevolgd worden afhankelijk van de eigen voorkennis en/of de gewenste verdieping.Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige basiskennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en de schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst.

Deze puzzel wordt nog complexer wanneer de overdracht betrekking heeft op het familiebedrijf. In dit seminarie worden een aantal fiscale aandachtspunten besproken bij de controlestructuren die in de praktijk doorgaans gehanteerd worden bij de overdracht van het familiebedrijf, evenals een aantal technieken om een familiale bedrijfsoverdracht fiscaal te optimaliseren.Programma

Bij een familiale bedrijfsoverdracht heeft de overlater vaak de wens om de eigendom van de aandelen in het familiebedrijf tijdens zijn of haar leven al op een fiscaal gunstige wijze over te dragen aan de kinderen, zonder daarbij de controle over het bedrijf al onmiddellijk (volledig) op te geven. In de praktijk gaat de overdracht van het familiebedrijf daarom vaak gepaard met het opzetten van een controlestructuur.

Een al te grote mate van controlevoorbehoud riskeert door de Vlaamse Belastingdienst evenwel als fiscaal misbruik te worden beschouwd. Uw docent, M. Kelly MOENS (Eubelius), bespreekt in dit webinar aan de hand van praktijkgevallen en de recente rulingpraktijk welke aandachtspunten er van belang zijn bij het opzetten van een controlestructuur (maatschap, private stichting, stichting administratiekantoor) om niet te stranden in fiscaal misbruik.

Voorts wordt het fiscale gunstregime voor de overdracht van het familiebedrijf besproken, en onderzocht hoe de fiscale administratie invulling geeft aan de toepassingsvoorwaarden ervan. Sinds 2012 geldt er in Vlaanderen immers een fiscaal gunstregime voor de familiale bedrijfsoverdracht, waardoor – onder bepaalde voorwaarden – een vrijstelling in de schenkbelasting of een verlaagd tarief in de erfbelasting van toepassing is.

Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • De Vlaamse erf- en schenkbelasting in vogelvlucht
 • Hoe hoge erfbelasting ontwijken?
 • Het Vlaamse fiscale gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen
 • Familiale planning en fiscaal misbruik
 • Controlestructuren:  maatschap, private stichting en stichting administratiekantoor
 • De rulingpraktijk van Vlabel
 • Praktijkgevallen

Docent

Kelly MOENS

Kelly Moens is advocate bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2016. Kelly werd in 2015 master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 2016 een master na master fiscaal recht aan de ULB.

Kelly legt zich voornamelijk toe op estate planning en de fiscale aspecten van vastgoed.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De fiscale aandachtspunten bij familiale opvolging en de fiscaal optimale structurering van de overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie
 • De mogelijkheden inzake controlebehoud via controlestructuren (maatschap, private stichting, stichting administratiekantoor)
 • De fiscale aspecten verbonden aan deze controlestructuren, de recente standpunten van de Vlaamse Belastingdienst hieromtrent, en de grenzen in het kader van de fiscale antimisbruikbepalingen

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland