[O/D] Estate Planning Fundamentals | Controlestructuren en fiscale planning van de opvolging in het familiebedrijf


Inschrijven 160 EUR + BTW 
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Bij een familiale bedrijfsoverdracht heeft de overlater vaak de wens om het familiebedrijf bij leven aan een fiscaal gunstige wijze over te dragen aan de kinderen, zonder daarbij de controle over het bedrijf volledig op te geven.

Maar hoe kan de overlater controle inbouwen door het inzetten van een controlestructuur en welke controlestructuren worden courant ingezet? En hoe kan een familiale bedrijfsoverdracht fiscaal georganiseerd en geoptimaliseerd worden?Programma

Een familiale bedrijfsoverdracht gaat vaak gepaard met het opzetten van een controlestructuur. Maar een al te grote mate van controlevoorbehoud riskeert door de Vlaamse Belastingdienst evenwel als fiscaal misbruik te worden beschouwd.

Uw docent, M. Kelly MOENS (Eubelius), bespreekt in dit webinar aan de hand van praktijkgevallen en de recente rulingpraktijk welke aandachtspunten er van belang zijn bij het opzetten van een controlestructuur (maatschap, private stichting, stichting administratiekantoor) om niet te stranden in fiscaal misbruik.

Voorts wordt het fiscale gunstregime voor de overdracht van het familiebedrijf besproken, waardoor – onder bepaalde voorwaarden – een vrijstelling in de schenkbelasting of een verlaagd tarief in de erfbelasting van toepassing is., en wordt onderzocht hoe de fiscale administratie invulling geeft aan de toepassingsvoorwaarden ervan.

Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • De Vlaamse erf- en schenkbelasting in vogelvlucht
 • Hoe hoge erfbelasting ontwijken?
 • Het Vlaamse fiscale gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen
 • Familiale planning en fiscaal misbruik
 • Controlestructuren:  maatschap, private stichting en stichting administratiekantoor
 • De rulingpraktijk van Vlabel
 • Praktijkgevallen

Docent

Kelly MOENS

Kelly Moens is advocate bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2016. Kelly werd in 2015 master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 2016 een master na master fiscaal recht aan de ULB.

Kelly legt zich voornamelijk toe op estate planning en de fiscale aspecten van vastgoed.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De fiscale aandachtspunten bij familiale opvolging en de fiscaal optimale structurering van de overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie
 • De mogelijkheden inzake controlebehoud via controlestructuren (maatschap, private stichting, stichting administratiekantoor)
 • De fiscale aspecten verbonden aan deze controlestructuren, de recente standpunten van de Vlaamse Belastingdienst hieromtrent, en de grenzen in het kader van de fiscale antimisbruikbepalingen

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.