Werken met IP-contracten anno 2024

Inschrijven  160 EUR + BTW | 02/05/2024 (14u - 17u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Het intellectuele eigendomsrecht kent verschillende vormen, met het auteursrecht als courantste, naast octrooien, merken en modellen. Elk intellectueel eigendomsrecht kent echter een eigen en verschillende regelgeving, waardoor algemene IP clausules vaak gebrekkig zijn.

Maar wat zijn de voornaamste kenmerken en de onderliggende verschillen tussen de verschillende IP-vormen, en hoe vertaalt zich dit in de opstelling van IP-clausules?Programma

Pieter Callens neemt u mee in het opstellen van contracten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Het gaat om licenties (gebruiksrechten) en overdrachten van octrooien, merken, modellen en auteursrechten.

Nog al te vaak wordt men geconfronteerd met ongeldige of onduidelijke clausules over intellectuele eigendomsrechten. Dit heeft veel te maken met het feit dat elk intellectueel eigendomsrecht zijn eigen regels heeft en er bij een algemene IP-clausule rekening moet gehouden worden met verschillende regelgevingen.

De meest strenge en vaak het meest onbekend, zijn de regels inzake contracten over auteursrechten. Nochtans vormen auteursrechten vaak het leeuwendeel van de IP-rechten die overgedragen of in licentie gegeven worden. 


Docent

Pieter Callens is reeds bijna 20  jaar gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten, IT, distributie en marktpraktijken. Sinds 2004 is Pieter advocaat bij Eubelius en is partner sinds januari 2020. 

Tussen 2008 en 2010 was Pieter adviseur intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken op het kabinet van de federale minister voor economie, en in deze hoedanigheid begeleidde hij de totstandkoming van nieuwe Belgische wetgeving binnen het domein van intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken.

Pieter is sinds de editie 2020 de editor van het Jaarboek Jaarboek Marktpraktijken, Intellectuele Eigendom en Mededinging. Daarnaast publiceert en doceert hij veelvuldig binnen zijn domeinen.

Leerdoelen

Na deze sessie zullen de deelnemers in staat zijn om  

 • De verschillen in regelgeving tussen de verschillende vormen van intellectuele eigendomsrechten te detecteren
 • Hiaten en onvolkomendheden in IP-clausules te detecteren en aan te passen
 • Contracten en clausules over intellectuele eigendomsrechten beter te begrijpen.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.