[O/D] Estate Planning Fundamentals | De beginselen van het erfrecht en familiaal vermogensrecht


Inschrijven  160 EUR + BTW 
Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige basiskennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst.

In dit seminarie komen de beginselen aan bod van het erfrecht en het familiaal vermogensrecht als startpunt en als fundamentele basis voor elke successieplanning.Programma

Uw docent, Mr. Nathalie LABEEUW (Cazimir), brengt u de basisprincipes van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, die nuttig zijn in het kader van een successieplanning.

Meer bepaald worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De basisbeginselen van het relatie vermogensrecht:
  het huwelijksvermogensrecht & het samenwoningsvermogensrecht
  • De huwelijksvermogensstelsels (en de huwelijksovereenkomst)
   • Wettelijk stelsel (samenstelling van de vermogens: eigen en gemeenschappelijke goederen, eigen en gemeenschappelijke schulden, verhaalbaarheid van schulden, “titre et finance”)
   • Stelsel van algehele gemeenschap
   • Stelsel van scheiding van goederen (correctiemechanismen die zorgen voor vermogensrechtelijke solidariteit)
  • Het samenlevingsvermogensrecht
   • Wettelijke samenwoning
   • Feitelijke samenwoning
 • De basisbeginselen van het erfrecht
  • De wiskunde van het erfrecht: de wettelijke erfopvolging
   • Ordes, graden, plaatsvervulling, kloving, etc.
   • Erfrecht van de echtgenoot, wettelijk samenwonende partner en feitelijk samenwonende partner
   • Reservataire erfgenamen en omvang van de reserve
   • Inbreng en inkorting
  • Testament
  • Afspraken maken over de erfenis (de globale erfovereenkomst en punctuele erfovereenkomst)

Met dit webinar verwerft u nuttige en noodzakelijke voorkennis om de diverse successieplanningstechnieken, die aan bod zullen komen doorheen de volgende sessies, correct te kunnen inzetten.


Docent

Nathalie LABEEUW, Advocaat-Vennoot bij Cazimir

Nathalie Labeeuw is één van de specialisten successieplanning en familiaal vermogensrecht. Ze adviseert bij de overdracht van familiebedrijven en verzorgt de vermogensplanningen van soms erg complexe gezinssituaties.

Daarnaast behartigt zij procedures vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (al dan niet met internationale aspecten).

Als advocaat is zij verbonden aan de balie van Brussel. Ze richtte samen met haar collega-vennoten Cazimir op in 2009.

Nathalie is auteur van menig publicatie en een gewaardeerd spreker binnen haar vakgebied, onder meer bij financiële instellingen,  de Federatie van Notarissen en de Fiscale Hogeschool.

Ze is daarnaast redactielid van vooraanstaande tijdschriften in haar vakgebied en voorzitter van de deelredactie Relatievermogensrecht, vermogensrecht en familierecht voor Tijdschrift Estate Planning.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De principes van het familiaal vermogensrecht, de kwalificatie van de vermogens als eigen of gemeenschappelijk, het concept “titre et finance”, de kenmerken en de gevolgen van de verschillende huwelijksvermogensstelsels.
 • De principes van het erfrecht, de theoretische concepten (ordes, graden, kloving, plaatsvervulling, inbreng, inkorting, etc.), de regels inzake wettelijke reservataire erfgenamen en het beschikbaar deel, het statuut van de langstlevende echtgenoot-partner, en de mogelijkheden om bij leven afspraken te maken met betrekking tot de erfenis.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland