Bootcamp Balanslezen (1) | de principes van boekhouden


Inschrijven 185 EUR + BTW | 12/07/2024 (14-17u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Een trefzeker financiëel inzicht in de jaarrekening van een onderneming en een goed begrip van de typische financiële terminologie vormt ook voor niet-boekhoudkundige beroepen vaak van een must.

Alvorens echter een balans te kunnen “lezen”, is een inzicht in de boekhoudkundige methodiek van belang. In dit webinar verneemt u hoe een balans tot stand komt, en welke informatie erin kan teruggevonden worden.Programma

 

In dit webinar leert u de basisprincipes van de balans en de resultatenrekening te begrijpen. Aan de hand van een aantal typische verrichtingen leert u stap voor stap hoe een balans tot stand komt, en wordt aangetoond welke informatie in de jaarrekening terugkomt.

De boekhoudkundige methodiek en theoretische concepten worden met praktijkvoorbeelden concreet gemaakt. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de courant gehanteerde financiële acroniemen en terminologie.

Uw docent is Serge Pattyn, die als financiëel analist bij onder meer KBC Petercam en Delta Lloyd Securities een uitgebreide ervaring heeft in de financiële analyse van ondernemingen. Serge combineert een ruime praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie bevattelijk over te brengen.

Na deze opleiding bent u klaar voor de volgende stap, namelijk het “lezen” van een balans.


Docent

Serge Pattyn (°1963), financiëel analist en bedrijfsadviseur

20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent bij onder meer KMO Campus.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in :

 • De basisprincipes van de balans en de resultatenrekening
 • De boekhoudkundige methodiek
 • De verwerking van typische verrichtingen (afschrijvingen, voorzieningen, voorraadwijziging, etc) en de aandachtspunten ervan op de balans
 • De rol en de betekenis van de courant gehanteerde financiële terminologie en acroniemen

Deelnemers in staat stellen om :

 • deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners, met een beter begrip van de financiële logica en van de betekenis van financiële acroniemen en terminologie

Deelnameprijs

185 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 3u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.