[O/D] De vordering tot verklaring voor recht


Inschrijven  160 EUR + BTW 
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)De vordering tot verklaring voor recht of declaratoire vordering komt steeds vaker op de voorgrond, onder meer ingevolge de ruimere aandacht voor ESG litigation en de groeiende inzet op collectieve vorderingen.

Maar wat is precies zo’n vordering tot verklaring voor recht? Wanneer biedt de declaratoire vordering voor u een meerwaarde of hoe kan u zich ertegen verweren? Hoe past de declaratoire vordering in het kader van buitengerechtelijke geschillenbeslechting? Is een vordering tot verklaring van recht mogelijk in kort geding?Programma

Als juridisch instrument bleef de declaratoire vordering lange tijd eerder onbekend en onderbenut. Mede door klimaatzaken en de ruimere aandacht voor collectieve vorderingen en zogenaamde EGS litigation staat de (vordering tot) verklaring voor recht vandaag prominenter op de voorgrond.

Zo verklaarde de rechter in de Belgische klimaatzaak voor recht dat er sprake was van een fout in de zin van artikel 1382 oud BW en van een schending van grondrechten. In het licht van toenemende duurzaamheidrapporteringsverplichtingen en een groeiende inzet op collectieve vorderingen en de behartiging van collectieve belangen, valt te verwachten dat de verklaring voor recht nog vaker zal opduiken.

Dit webinar geeft u het abc van de declaratoire vordering mee en gaat in op de elementaire vragen:

 • Waarom een declaratoire vordering overwegen?
 • Wat is de declaratoire vordering?
 • Waar vinden we de grondslag hiervoor?
 • Hoe kunnen we een declaratoire vordering aanwenden?
 • Wanneer is het gebruik van de declaratoire vordering aangewezen?

Het webinar behandelt deze vragen vanuit de huidige rechtspraak en rechtsleer en op basis van echte casussen uit de praktijk.


Docent

Pieter Gillaerts is advocaat bij Quinz (Balie Brussel) en tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker (Affiliated Senior Researcher) aan de KU Leuven (Instituut voor Verbintenissenrecht). Zijn expertise betreft onder meer het verbintenissenrecht en het burgerlijk procesrecht (incl. Het bewijsrecht). Hij heeft tal van publicaties en lezingen over deze domeinen achter zijn naam staan. Pieter is tevens redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht / Revue Générale de Droit Civil (TBBR/RGDC).

In 2020 verdedigde Pieter Gillaerts zijn doctoraatsthesis over de rol van de Belgische declaratoire vordering bij het nastreven van niet-vergoedende doelstellingen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Deze thesis is bekroond met de prestigieuze Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht (2018-2019-2020).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • de essentie van een declaratoire vordering en waar het vandaag in de praktijk opduikt;
 • de grondslag ervan, met een onderscheid tussen preventieve en curatieve vorderingen;
 • de voorwaarden, mogelijkheden en grenzen ervan, alsook de relevantie van het onderscheid tussen preventieve en curatieve vorderingen;
 • de meerwaarde van de declaratoire vordering;
 • de aandachtspunten bij het instellen van een declaratoire vordering.

Deelnemers in staat stellen om

 • de meerwaarde van de declaratoire vordering in hun eigen praktijk te zien en te benutten;
 • de declaratoire vordering als instrument aan hun vertrouwde juridische gereedschapskist toe te voegen;
 • zich te verweren tegen declaratoire vorderingen.

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.