De statutaire uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen versus de geschillenregeling in de BV


Inschrijven 160 EUR + BTW | 02/02/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Naast de geschillenregeling voorziet het WVV voortaan in de mogelijkheid om de “uittreding” of de “uitsluiting” van een aandeelhouder statutair te regelen in de BV lastens het vennootschapsvermogen en zonder tussenkomst van de ondernemingsrechtbank.

Maar wat zijn de financieringsmogelijkheden van een uittreding en uitsluiting via gerechtelijke versus statutaire weg? En hoe valt de fiscale vergelijking uit tussen de alternatieven?Programma

In de BV bestaat thans de mogelijkheid van “uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen” waarbij de aandeelhouder zijn aandelen kan verkopen aan de vennootschap zonder tussenkomst van de ondernemingsrechtbank. In contrast daarmee bestaat de “geschillenregeling” waarbij de ondernemingsrechtbank de gedwongen aandelenoverdracht beveelt aan de conflicterende aandeelhouder(s).

In dit webinar worden de regels en procedures geschetst die verband houden met de “geschillenregeling” en met de “statutaire uittreding en uitsluiting” ten laste van het vennootschapsvermogen, en wordt aandacht besteed aan de problematiek van de waardering van het scheidingsaandeel.

Er wordt onderzocht hoe een uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen concreet wordt verricht.

Een aantal alternatieven worden besproken ter betaling van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders in een BV, door onder andere een inkoop eigen aandelen, een vermindering van inbreng en een dividenduitkering.  Aandacht wordt besteed aan de vennootschapsrechtelijke en  fiscale behandeling van de verschillende alternatieven.

In dit verband worden tevens de grenzen besproken die worden voorzien in het kader van de regels omtrent de financiële bijstand.


Docent

Gislenus Bats | Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, voorheen professor EHSAL, U gent en EMS, en thans gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale aandachtspunten en verschilpunten tussen de conflictoplossing “geschillenregeling” tussen aandeelhouders voor de ondernemingsrechtbank enerzijds en de statutaire regeling van de “Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen”.
 • De financieringsmogelijkheden van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders
 • De regels zoals voorzien door het WVVV in het kader van de financiële bijstand door de target vennootschap

Deelnameprijs

160 EUR + BTW

 

Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's:
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding