[O/D] De statutaire uittreding / uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen versus de geschillenregeling in de BV, en alternatieven


Inschrijven 160 EUR + BTW
Plus one Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Naast de geschillenregeling voorziet het WVV voortaan in de mogelijkheid om de “uittreding” of de “uitsluiting” van een aandeelhouder statutair te regelen in de BV lastens het vennootschapsvermogen en zonder tussenkomst van de ondernemingsrechtbank.

Maar hoe verschilt een uittreding en uitsluiting via gerechtelijke versus statutaire weg? En hoe kan een inkoop van eigen aandelen als alternatief worden ingezet met eenzelfde doch fiscaal gunstiger resultaat ?Programma

In de BV bestaat thans de mogelijkheid van “uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen” waarbij de aandeelhouder zijn aandelen kan verkopen aan de vennootschap zonder tussenkomst van de ondernemingsrechtbank. In contrast daarmee bestaat de “geschillenregeling” waarbij de ondernemingsrechtbank de gedwongen aandelenoverdracht beveelt aan de conflicterende aandeelhouder(s).

In dit webinar worden de regels en procedures geschetst die verband houden met de “geschillenregeling” en met de “statutaire uittreding en uitsluiting” lastens het vennootschapsvermogen, en wordt aandacht besteed aan de problematiek van de waardering van het scheidingsaandeel.

Er wordt onderzocht hoe een uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen concreet wordt verricht.

Een aantal alternatieven worden besproken voor de uittreding en de uitsluiting in een BV, via onder andere een inkoop eigen aandelen, een vermindering van inbreng en een dividenduitkering.  Aandacht wordt besteed aan de vennootschapsrechtelijke en  fiscale behandeling van de verschillende alternatieven.


Docent

Gislenus Bats | Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, voorheen professor EHSAL, U gent en EMS, en thans gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale aandachtspunten en verschilpunten tussen de conflictoplossing “geschillenregeling” tussen aandeelhouders voor de ondernemingsrechtbank enerzijds en de statutaire regeling van de “Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen”.
 • De financieringsmogelijkheden van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders
 • De regels zoals voorzien door het WVVV in het kader van de financiële bijstand door de target vennootschap

Deelnameprijs

​160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.