Geschillen bij nalatenschappen | Lessen uit 10 onvergetelijke praktijkgevallen


Inschrijven 185 EUR + BTW | 06/12/24 (14u - 17u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


De vereffening en de verdeling van een nalatenschap kan in het slechtste geval ontaarden in een conflict tussen erfgenamen, waarbij tal van discussies en patstellingen ontstaan en waardoor het hele proces jaren kan aanslepen.

Waar loopt het in de praktijk zoal eens mis? Welke strijdmiddelen worden courant aangewend en hoe kan men dan tot een oplossing komen?

Kan men dergelijke conflicten vermijden en voorkomen dat er ruzie ontstaat in de familie?Programma

In deze opleiding bespreekt de docent de 10 meest frappante praktijkgevallen van conflicten bij nalatenschappen die hij doorheen zijn carrière heeft begeleid:

 • Enkele discussies over eigenhandige testamenten en erfenisbejaging 
 • Goedbedoelde maar mislukte compensaties tussen de kinderen 
 • Het familiebedrijf : geschonken, overgenomen of gestolen ?
 • De lievelingsdochter van vader en de ontevreden broers (die hun zaak wonnen)
 • De aan moeder terugbetaalde leningen, of toch niet ?
 • De stiefmoeder die wel alles betaalde voor haar man
 • De erfgenaam zonder raadsman
 • De notaris en zijn printer
 • De zaak van de verdwenen toegang : een onduidelijk testament
 • De geschonken landbouwgrond die bouwgrond werd

De opleiding is niet opgevat als een praktisch draaiboek over vereffening en verdeling, noch als een totaaloverzicht van de procedure, maar beoogt lessen te trekken uit de praktijk, en aanbevelingen te geven om te anticiperen en te remediëren.

Aan de hand van deze gevallenbespreking wordt aangetoond hoe het wettelijke kader in de praktijk uitwerking krijgt, welke situaties aanleiding hebben gegeven tot conflicten en patstellingen en hoe men in de besproken cases tot een oplossing is gekomen.

Doorheen de cases komen oa. de volgende topics aan bod

 • Het wettelijke kader van de vereffening / verdeling
 • Inbreng en inkorting
 • Verborgen schenkingen en giften
 • Waardering van (onroerende) schenkingen
 • Eigenhandige testamenten
 • Conflicten tussen kinderen uit verschillende huwelijken,
 • Stiefouders en stiefkinderen

Docent

Dirk DE GROOT, Moore Law

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk voltijds in de academische wereld, sedert 2010 ook in de advocatuur.

Hij legt hij zich hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de Estate Planning : Hij helpt cliënten bij het georganiseerd overdragen van hun vermogen of onderneming. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij alle aspecten van nalatenschappen, met inbegrip van procedures voor de burgerlijke en fiscale rechtbanken, alsmede de vereffening en verdeling.

Dirk is een vaak gevraagde spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld.

Hij was vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting (die thans niet meer samenkomt).

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De al dan niet typische discussies en conflicten die zich voordoen bij nalatenschappen
 • Het wettelijke kader dat deze discussies beheerst
 • De feitelijke en juridische argumenten die kunnen worden aangewend
 • Eventuele mogelijkheden om deze discussies te vermijden

Deelnameprijs

185 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 3u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.