Estate Planning Fundamentals | De beginselen van de erf- en schenkbelasting


Inschrijven 160 EUR + BTW | 23/02/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Dit seminarie maakt deel uit van een 5-delige reeks waarin de fundamenten en instrumenten van vermogensplanning aan bod komen. De 5 webinars kunnen afzonderlijk gevolgd worden afhankelijk van de eigen voorkennis en/of de gewenste verdieping.Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige kennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst.

In dit seminarie komen de beginselen aan bod van de erf- en schenkbelasting als fundamentele basis voor elke successieplanning.Programma

De fiscale optimalisatie van de overdracht van vermogen naar de volgende generatie vormt vaak een belangrijk opzet van een vermogensplanning.

In dit webinar komen de de fiscale  basisregels aan bod die van toepassing zijn op de overdracht van roerend en onroerend vermogen naar een volgende generatie. U verneemt hoe een vermogensoverdracht wordt getaxeerd bij een overlijden, en welke regels van toepassing zijn bij een overdracht tijdens het leven.

Aan de hand van concrete voorbeelden bespreekt uw docent, M. Peter MEEUWSSEN (Moore Law), voorts hoe een vermogensplanning fiscaal kan worden geoptimaliseerd, en welke grenzen werden getrokken met de invoering van de fiscale anti-misbruikbepaling.

Meer bepaald komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De basisbeginselen van de erfbelasting
  • Territoriale bevoegdheid
  • Welke goederen zijn belastbaar
  • Tarieven
  • Gunstregimes
  • Waardering
  • Berekening
 • De basisbeginselen van de schenkbelasting
  • Territoriale bevoegdheid
  • Welke transacties zijn belastbaar? En welke niet?
  • Tarieven
  • Gunstregimes
  • Waardering
  • Berekening
 • Toepassing van de Anti-misbruikbepaling

Met dit webinar verwerft u nuttige en noodzakelijke voorkennis om de diverse successieplanningstechnieken, die aan bod zullen komen doorheen de volgende sessies, correct te kunnen inzetten.


Docent

Peter MEEUWSSEN is Licentiaat in de Rechten (UGent 2004) en behaalde een bijkomende specialisatie in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel 2006). Tevens is hij erkend Adviseur Familiebedrijven (EHSAL Management school, 2012).

Peter legt zich voornamelijk toe op de advisering en begeleiding bij de structurering en overdracht van familiebedrijven. Hij ontwikkelde een expertise in vermogens- en successieplanning, familiale opvolging, herstructureren van vennootschappen, Internationale en Europese fiscale planning en vastgoedfiscaliteit.

Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Larcier) en werkt hij verder mee aan diverse fiscale publicaties zoals o.a. Fiscale Actualiteit, Fiscale Wenken en Modellen voor het Vennootschapsleven.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in de principes van de fiscale aspecten van vermogensplanning, meer bepaalde de regels en principes inzake erfbelasting, schenkbelasting en de toepassing van de anti-misbruikbepaling.


Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.