Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan cursusen georganiseerd door KMO Campus

 

Annuleringsbeleid

Annulatie door de deelnemer is slechts mogelijk tot 30 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de cursus.

Voor elke annulatie binnen de 30 kalenderdagen voor de start van de cursus, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Elke annulatie dient schriftelijk te worden meegedeeld, per e-mail of per brief, waarvan de ontvangst dient te worden bevestigd door KMO Campus.

Indien een deelnemer niet kan deelnemen, is het toegestaan om een vervanger te laten deelnemen aan de cursus zonder bijkomende kosten. Vervanging is toegestaan mits schriftelijke verwittiging per mail of per brief uiterlijk 24u voor aanvang van de cursus mits vermelding van de gegevens van de vervanger, en mits de inschrijvingsprijs voldaan werd.

Het is eveneens toegestaan om zijn/haar deelname te verplaatsen naar een volgende opleidingssessie binnen de 12maand volgend op de cursusdatum en onder voorbehoud van beschikbaarheid, mits schriftelijke aanvraag per mail of per brief, en mits de inschrijvingsprijs voldaan werd. Een transfert-fee van 50 EUR excl. BTW zal worden aangerekend indien de transfert-aanvraag binnen de 30dagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus wordt verstuurd.

Door onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen kan KMO Campus de voorziene opleiding annuleren , verplaatsen of van lokatie wijzigen.

 

Inschrijving en betaling

Na ontvangst van een volledige inschrijvingsaanvraag, wordt ontvangstbevestiging van een inschrijvingsaanvraag samen met de betalingsuitnodiging/factuur binnen de week per email bezorgd aan de deelnemer.

De factuur dient uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Voor inschrijvingen binnen de 30 dagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus dient de factuur onmiddelijk voldaan te worden.

Foutieve facturatiegegevens dienen door de deelnemer schriftelijk te worden meegedeeld, per email of per brief.

Indien de betaling niet ontvangen werd in overeenstemming met bovenstaande bepalingen, behoudt KMO Campus zich het recht voor om de inschrijving te annuleren.

 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten in het cursusmateriaal and voordrachten van de opleiders zijn en blijven de intellectuele eigendom van KMO Campus.

De deelnemers hebben geen toelating om:

- cursusmateriaal te kopiëren zonder voorafgaande toestemming

- video- of audio-opnames te registreren van de cursus

- het cursusmateriaal te gebruiken in andere cursussen gegeven door de deelnemers of enige andere partij

- enige copyright of andere verwijzing naar KMO Campus te verwijderen van cursusmateriaal

“Cursusmateriaal” betekent informatie ter beschikking gesteld door KMO Campus als ondersteuning tijdens de uiteenzettig van de cursus in electronische of papieren vorm