Zeeminarie | Balanslezen voor niet-boekhoudkundige beroepen

Inclusief uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse  

Inschrijven sessie 7 juli 2023 - Pavillon du Zoute, Bronlaan 4, Knokke-Heist
Inschrijven sessie 28 juli 2023 - Pavillon du Zoute, Bronlaan 4, Knokke-Heist

 • Deelnameprijs : 450 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk  16 juni 2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent Serge PATTYN
 • Lestype: zaalseminarie met fysieke bijeenkomst
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, BIV, IBR, FSMA (bank-beleggingsdiensten) : 7u permanente vorming
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties 
   ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 
  • Financiële geletterdheid

De financiële gezondheid van een onderneming kan worden vastgesteld in de jaarrekening en laat zich vatten in een aantal financiële kengetallen.

Maar hoe leest u een balans, en welke “metrics en ratio’s” bepalen de financiële fitheid van een onderneming? 

In deze grondige snelcursus leert u op één dag hoe de balans en de resultatenrekening tot stand komen, en hoe u de jaarrekening leest om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen.

U kan kiezen tussen 2 data om deze opleiding te volgen, en er is geen boekhoudkundige voorkennis vereist .


Programma

Een trefzeker financiëel inzicht in de jaarrekening van een onderneming en een goed begrip van de typische financiële terminologie en acroniemen vormt ook voor niet-boekhoudkundige beroepen een onbetwistbare meerwaarde.

Met deze grondige snelcursus bent u gewapend om deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners. U beheerst de financiële terminologie, en u bent in staat om een balans te “lezen” en zich een correct beeld te vormen van de financiële gezondheid van een onderneming.

De opleiding wordt opgebouwd rond een concrete voorbeeld-case uit de praktijk, en bestaat uit 2 delen:

 • In de voormiddag leert u de boekhoudkundige methodiek te begrijpen. Aan de hand van een aantal typische verrichtingen leert u stap voor stap hoe een balans tot stand komt, en wordt meteen aangetoond welke informatie in de jaarrekening terugkomt. De theoretische concepten worden met praktijkvoorbeelden concreet gemaakt. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de courant gehanteerde financiële terminologie.
 • In de namiddag leert u om een balans te lezen, en zich een oordeel te vormen over het financiële risicoprofiel en de gezondheid van een onderneming. Er wordt aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s en verbanden relevant zijn om het risicoprofiel van een onderneming te vatten.

Uw docent is Serge Pattyn, die als financiëel analist bij onder meer KBC Petercam en Delta Lloyd Securities een uitgebreide ervaring heeft in de financiële analyse van ondernemingen. Serge combineert een ruime praktische kennis met de didactische kunst om een complexe materie bevattelijk over te brengen.

U ontvangt een excel rekentool voor financiële analyse van de jaarrekening met uitgebreide functionaliteiten om ratios en kasstromen in kaart te brengen.


Docent

Serge Pattyn (°1963), financiëel analist en bedrijfsadviseur

20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent bij onder meer KMO Campus.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in :

 • De basisprincipes van de balans en de resultatenrekening
 • De rol en de betekenis van de courant gehanteerde financiële terminologie en acroniemen
 • De techniek van balanslezen, en welke balansgegevens van belang zijn bij de beoordeling van de financiële gezondheid van een onderneming, met uitgebreide aandacht voor de belangrijkste financiële ratio’s en verhoudingsgetallen die courant gebruikt worden (ondermeer door banken bij de beoordeling van kredietaanvragen)
 • De kern van balansanalyse, te weten het opsporen van het wanbetalingsrisico, het falingsrisico, de beschermingsgraad van schuldeisers en de houdbaarheid van de schuldpositie

Deelnemers in staat stellen om :

 • deel te nemen aan discussies met financiële gesprekspartners, met een beter begrip van de financiële logica en van de betekenis van financiële acroniemen en terminologie
 • een balans te “lezen” en zich een correct beeld te vormen van de financiële gezondheid van een onderneming

Deelnameprijs

450 EUR + BTW
Inclusief handouts en uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 16/06/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.