WVV vraagstukken - Inrichting en werking van bestuursorganen in vennootschappen en vennootschapsgroepen

150 EUR + BTW 
21 mei 2021 (14 - 16u)

Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlengde discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 20 mei 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.

Docent : Prof. Kristof MARESCEAU - Universiteit Gent - Deloitte Legal


Het vennootschapsrecht werd grondig gewijzigd, en na een eerste gewenningsfase worden de gevolgen voor de praktijk, de nieuwe toepassingsgevallen en mogelijke adders onder het gras stilaan zichtbaar.

Ook op het vlak van de inrichting en de werking van het intern en extern bestuur van vennootschappen brengt het vennootschapsrecht gevoelige wijzigingen mee.

In dit webinar onderzoekt Prof. Kristof MARESCEAU de verschillende keuzemogelijkheden om bestuursorganen in te richten bij vennootschappen en vennootschapsgroepen.De wijzigingen inzake de inrichting en de werking van bestuursmodellen bieden nieuwe toepassingsmogelijkheden, niet alleen in het kader van het maken van afspraken tussen verschillende investeerders bij de opzet van een nieuwe vennootschap of het aangaan van een joint venture. Tevens zijn zij relevant in het kader van de inrichting van het bestuursmodel in vennootschapsgroepen.

In de uiteenzetting zal uitsluitend aandacht worden besteed aan de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV) gelet op hun belang in de reële economie.

Onder meer komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De invoering van het systeem van de enige bestuurder en aanverwante materies (zoals de verzameling van alle aandelen in één hand en vetorechten in hoofde van de enige bestuurder)
 • De samenstelling en werking van collegiale bestuursorganen (raad van bestuur), inclusief het duaal bestuursmodel in de NV (raad van toezicht versus directieraad)
 • Dagelijks bestuur
 • Vertegenwoordigingsorgaan en bijzondere volmachten
 • Draagwijdte van het intern reglement als flexibiliteits- en geheimhoudingsmiddel
 • Inhoud en toepassing van de belangenconflictenregeling
 • De problematiek van de vaste vertegenwoordiger van rechtspersonen die een bestuursmandaat in de vennootschap opnemen
 • Ontslagbescherming en statuut van bestuurders

Docent

Prof. Kristof MARESCEAU - Universiteit Gent - Deloitte Legal

Doctor in de Rechten. Professor Ondernemingsrecht aan de Universiteit Gent. Director Deloitte Legal (Laga Corporate – M&A). Laureaat van de TPR-prijs 2015 en de Prix Pierre Coppens 2014-2017.

Verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Voorzitter van de deelredactie rechtspersonen bij het Tijdschrift voor Estate Planning (TEP)

Leerdoelen

Deelnemers onder meer inzicht verschaffen in

 • De verschillende opties voor de inrichting van het bestuur, inclusief de eraan verbonden gevolgen
 • Rechtsgeldige samenstelling en werking van bestuursorganen
 • De vertegenwoordiging van vennootschappen
 • De toepassing van de belangenconflictenprocedure
 • De verschillende ontslagmodaliteiten van bestuurders

Deelnemers onder meer in staat stellen om

 • de juiste keuze te maken voor een specifiek bestuursmodel in functie van de bijzondere eigenschappen van de vennootschap in kwestie; en
 • aandacht te hebben voor de concrete bevoegdheidsverdeling tussen het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur, en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap bij de inrichting van het bestuur.

Webinar - praktisch

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is tijdens de uitzending aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 20 mei 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.