WVV vraagstukken - . Werken met aandelensoorten in de BV en de NV

150 EUR + BTW 
12 februari 2021 (14 - 16u)

Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 11 februari 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.

Docent : Prof. Hans DE WULF- Universiteit Gent
 


Het ondernemingsrecht werd grondig gewijzigd, en na een eerste gewenningsfase worden de gevolgen voor de praktijk, de nieuwe toepassingsgevallen en mogelijke adders onder het gras stilaan zichtbaar.

In dit webinar onderzoekt Prof. Hans DE WULF de mogelijkheden om te werken met aandelen met verschillende winst-en stemrechten in de BV en de NV, welke toepassingsgevallen zich in de praktijk aanbieden, en welke valkuilen opduiken. Veel aandacht gaat naar de ingewikkelde maar belangrijke problematiek van wijziging van soortrechten.Aandelensoorten laten toe om een fijne verdeling van de controle en de winstverdeling tot stand te brengen tussen verschillende groepen van aandeelhouders.

In dit webinar verneemt u hoe aandelensoorten worden geregeld binnen het WVV, en welke bepalingen van toepassing zijn voor de verschillende vennootschapsvormen.

De mogelijkheden worden overlopen om ongelijke stemrechten toe te kennen aan verschillende aandelensoorten (aandelen zonder stemrecht, meervoudig stemrecht, voorwaardelijk stemrecht, stemrechten voor sommige beslissingen, etc.). Daarnaast worden de mogelijkheden besproken om ongelijke winstverdelingsrechten toe te kennen (aandelen zonder winstrechten, preferentiële winstrechten, etc.).

De nieuwe wettelijke regeling rond wijziging van soortrechten en de recente controverses die zij reeds heeft doen ontstaan, worden behandeld. Bij voorbeeld: is een 75% meerderheid voldoende voor de toekenning van meervoudig stemrecht aan sommige maar niet alle bestaande aandelen, of is voor zulke “splitsing” unanimiteit vereist? Kan men meervoudig stemrecht/preferente dividenden terug afschaffen, en zo ja, hoe?


Dit webinar maakt deel uit van een 5-delige academische reeks [WVV vraagstukken] waarin 5 academici en experten dieper ingaan op een domein van het onderneminsrecht dat grondig werd gewijzigd.

Deze 5 webinars kunnen in zijn geheel of afzonderlijk gevolgd worden afhankelijk van de voorkennis en/of de gewenste verdieping. Ineens inschrijven voor alle webinars van de reeks doet u via deze pagina aan het voordelige tarief van 600 EUR + BTW (in plaats van 750 EUR + BTW voor alle sessies afzonderlijk)


 


Docent

Prof. Hans De Wulf  

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de  4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De regeling inzake aandelensoorten (verschillend wins-of stemrecht) in het WVV voor de verschillende vennootschapsvormen
 • De formaliteiten om aandelensoorten tot stand te brengen en te wijzigen
 • De toepassingsgevallen waarvoor aandelensoorten een praktisch instrument vormen
 • De valkuilen en aandachtspunten voor het werken met aandelensoorten

Webinar - praktisch

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is tijdens de uitzending aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 11 februari 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten