Waarderen van een KMO: pragmatische aanpak uit de praktijk

Inschrijven 15/09/2022 (14u - 17u)

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: In aanvraag - 3u permanente vorming OVB, ITAA en BIV (te bevestigen)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 14/09/22 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent : Gislenus BATS (ere-bedrijfsrevisor)

Waarderen is een kunst, maar dan toch wel een kunstvorm die kan worden aangeleerd en die gebaseerd is op een aantal regels en mathematische technieken.

Maar wat is nu de fundamentele logica om de waarde van een onderneming te berekenen? En welke berekeningsmethoden kunnen worden ingezet voor de waardering van een (kleine of middelgrote) KMO?Programma

In dit seminarie bespreekt de docent, Gislenus BATS, hoe de waarde van een KMO op een praktische en pragmatische wijze kan berekend worden.

Immers vergt de waardering van een KMO, met minder beschikbare marktreferenties en meer persoonsgebonden variabelen, een specifieke aanpak die anders is dan bij grote ondernemingen.

Veeleer dan de complexe theoretische concepten en formules uit te diepen, wordt besproken wat de fundamentele logica is voor de waardering van een onderneming, en waarmee dient rekening gehouden te worden in de specifieke context van een KMO.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt stap voor stap aangetoond hoe een waardering van een KMO in de praktijk verloopt, en welke typische correcties moeten worden aangebracht om tot een juiste waardering te kunnen komen.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De verschillende waarderingsmethoden in vogelvlucht, de methodiek van elke methode, en de gevallen waarin welke methode geschikt is
 • De specifieke omstandigheden in een (familiale) KMO-context die een impact kunnen hebben op de waardering (bvb. Laag loon zaakvoerder, lage huur bedrijfsgebouwen, specifieke (private) kosten, etc.) 
 • Een kritische analyse van de verschillende waarderingsmethodieken in een KMO-context:
  • De netto-actief benadering: berekening netto-actief, goodwill en specifieke courante correcties
  • De rendementswaarde op basis van “genormaliseerd resultaat” en op basis van “genormaliseerde vrije cash flow”
  • De multiple methode: EBITDA, courante correcties en typische multiples
 • De toetsing van de berekende theoretische indicatieve waarden aan de EBITDA ondernemingsmarktprijsbepaling met het gebruik van multiples
 • Het waarderingsrapport en de uiteindelijke waardebepaling als combinatie van de verschillende methoden

Na dit seminarie heeft u een overzicht van de verschillende waarderingsmethoden, en bent u gewapend om deel te nemen aan discussies omtrent het waarderingsproces.


Docent

Gislenus Bats | Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, voorheen professor EHSAL, U gent en EMS, en thans gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende waarderingsmethoden en de mathematische/theoretische concepten die de basis vormen van de verschillende methoden
 • Wanneer welke methode het meest opportuun is
 • De variabelen die een invloed hebben op de berekende waarde
 • De factoren die de uiteindelijke prijs beïnvloeden, en die het verschil kunnen verklaren met de berekende waardebepaling

Deelnemers in staat stellen om

 • Een gegeven waardebepaling kritisch te beoordelen
 • Deel te nemen aan discussies met de tegenpartij en/of waarderingsexperten met betrekking tot het waarderingsproces, met een beter begrip van de financiële logica en de rol van bepaalde variabelen

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 14/09/2022
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.