[Live Webinar] Ondernemingen in moeilijkheden - Juridische reddingsboeien voor ondernemers en schuldeisers

120 EUR + BTW 
5 juni 2020 (14 - 16u)

Webinar

Permanente vorming
2 u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en 1u BIV

Early Bird Discount
Uitzonderlijke verlenging discountperiode : Schrijf in op uiterlijk 4 juni 2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Arie VAN HOE (NautaDutilh)

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding


Een moratorium op faillissementen, de betaalpauze voor bestaande leningen en een overheidsgarantie bij overbruggingskredieten bieden tijdelijke bescherming aan ondernemingen die door covid-19 in moeilijkheden raken.

Maar wat nadien?

Om hun belangen maximaal te beschermen bereiden zowel ondernemers als schuldeisers zich best voor op een herstructurering van een onderneming in moeilijkheden bij de afloop van deze noodmaatregelen.In dit webinar bespreekt Meester Arie VAN HOE, advocaat gespecialiseerd in het insolventierecht, hoe een herstructurering van een onderneming in moeilijkheden in de praktijk verloopt, en dit vanuit een dubbele invalshoek.

Vanuit het perspectief van de onderneming – schuldenaar wordt onderzocht welke bescherming kan ontleend worden aan het insolventierecht om een going concern te behouden.
U leert welke verschillende insolventieprocedures er zijn, en hoe u deze laagdrempelige procedure concreet kan aanvatten. U verneemt in welke mate u tijdelijke ademruimte kan bekomen, welke elementen een rol spelen bij de beoordeling (business plan, behoud tewerkstelling, etc.) en hoe u met behulp van de rechtbank in de praktijk kan komen tot een akkoord met bepaalde of alle schuldeisers van de onderneming inzake gespreide terugbetaling en/of schuldvermindering.

Vanuit het perspectief van de (veelheid aan) schuldeisers wordt onderzocht over welke buitengerechtelijke actiemiddelen en drukkingsmiddelen zij nog beschikken (schuldherschikking, uitwinning van de waarborgen, faling, etc.), en welke afwegingen kunnen worden gemaakt om tot een minnelijk akkoord met de schuldeiser te komen om een insolventieprocedure af te wenden.

 


Docent

Arie Van Hoe richt zich voornamelijk op corporate en commercial litigation, met een bijzondere focus op het insolventierecht.

Arie behaalde in 2008 het diploma van licentiaat in de rechten met grootste onderscheiding aan de Universiteit Gent. Hij werd toegelaten tot de balie van Brussel in 2008 en werkte in internationale en nationale kantoren tot 2010. In 2010 verliet hij de balie om een proefschrift voor te bereiden aan de Universiteit Antwerpen op het gebied van het insolventierecht (nog steeds in voorbereiding).

Arie werd opnieuw toegelaten tot de balie van Brussel in 2016 en vervoegde NautaDutilh datzelfde jaar.

Arie is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en auteur van talrijke publicaties op het gebied van het (grensoverschrijdende) vennootschapsrecht en insolventierecht. Arie is ook lid van het Belgisch centrum voor Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

  • De juridische context van ondernemingen in moeilijkheden
  • De verschillende soorten insolventieprocedures types (WCO I, WCO II en WCO III) en hun de finaliteit
  • Het verloop van een insolventieprocedure en de rol van de verschillende actoren (gerechtsmandataris, gedelegeerd rechter, onderneming, schuldeisers, personeel, etc.)
  • De elementen die bij de beoorderling een rol spelen (business plan, behoud tewerkstelling, etc.)
  • De buitengerechtelijke drukkingsmiddelen en actiemiddelen ter beschikking van schuldeisers

Deelnemers in staat stellen om

  • De positie van schuldenaar én schuldeiser in een insolventiecontext correct te bepalen

Deelnameprijs

120 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

  • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 04/06/2020
  • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland