[Webinar] Masterclass Balans- en Cash Flow Analyse

Inschrijven 17/11/2022 (14u - 17u)

Inclusief uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse (met cash flow statement en gedetailleerde ratioberekeningen)
 • Deelnameprijs : 225 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: In aanvraag - 3u permanente vorming OVB, ITAA, FSMA (bank en beleggingsdiensten) en BIV (te bevestigen)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 16/11/22 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten : Serge PATTYN

Balans- en cashflow-analyse is erop gericht om de financiële fitheid van een onderneming te vatten.

Maar hoe leest u een balans? Welke kengetallen en “credit metrics” vormen onderscheidende indicatoren voor de financiële gezondheid van een onderneming? Hoe analyseert u de resultaten, hoe brengt u de verschillende kasstromen in kaart, en hoe kan een cashflow-analyse helpen om het liquiditeits- en falingsrisico van een onderneming in kaart te brengen?Programma

In dit seminarie leert u om de financiële gezondheid van een onderneming in te schatten en het risico op faling of wanbetaling te beoordelen op basis van een lezing van de balans en een inzicht in de kasstromen van een onderneming.

Vanuit het theoretische kader wordt met praktijkvoorbeelden aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s relevant zijn om het financiële risicoprofiel van een onderneming te vatten.

Maar veeleer dan een klassieke bespreking van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit wordt in dit seminarie aandacht besteed aan de cashflow analyse.

Een grondige financiële analyse vereist immers een inzicht in de verschillende kasstromen. U leert kasstromen helder in kaart te brengen en hun relatieve impact op de cashpositie vast te stellen. U verneemt welke risicofactoren een (negatieve) impact kunnen hebben op de toekomstige kasstromen en op de liquiditeitspositie van een onderneming.

Onder meer komen tijdens de uiteenzetting de volgende onderwerpen aan bod:

 • Falings- en terugbetalingsrisico (staking van betalen en staat van onvermogen)
 • Vermogenstoestand en financiële (on-)afhankelijkheid (Solvabiliteit; gearing)
 • Performantie (Rentabiliteit; volatiliteit; drivers van het business model)
 • Liquiditeitsprofiel en “headroom” (BK, BBK, NT, thesauriebuffer en evolutie)
 • Cash Flow Analyse en impact kasstromen op netto-kaspositie en falingsrisico (Bruto Cash Flow, Operating Cash Flow, CFADS, Netto Cash Flow)
 • Schuldgraad en ontleningscapaciteit
 • Cases

U ontvangt een uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse (inclusief cashflow statement, uitgebreide ratioberekeningen, etc.) dat u zal toelaten om een grondige screening uit te voeren.    


Docent

Serge Pattyn (°1963), financiëel analist en bedrijfsadviseur

20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent bij onder meer KMO Campus.

Leerdoelen

Na het seminarie bent u in staat om:

 • te begrijpen welke factoren het financieel risicoprofiel van een bedrijf bepalen
 • zich een beeld te vormen van het wanbetalingsrisico, het falingsrisico, de beschermingsgraad van leveranciers en schuldeisers, en de houdbaarheid van de schuldpositie
 • de voornaamste risico's te identificeren op basis van de lezing van een jaarrekening en/of business plan
 • een bedrijf te evalueren op basis van een analyse van de kasstromen, de evolutie van de netto-thesauriepositie, de balansstructuur en de relevante ratio's en "credit metrics"
 • de actuele techniek van financiële analyse te begrijpen, en de courante financiële ratio’s te berekenen en te interpreteren

Documentatiemateriaal

Handouts / slides en eventueel bijkomend cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt per email bezorgd vóór aanvang van de opleiding, zodat je de documentatie zelf kan afprinten, of raadplegen op uw tablet of laptop tijdens het seminarie. 

 

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

250 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 19/01/2022
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.