[O/D] Masterclass Balans- en Cash Flow Analyse

Inschrijven on-demand 225 EUR + BTW 
Inclusief uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse (met cash flow statement en gedetailleerde ratioberekeningen) 

 • Deelnameprijs: 225 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Serge PATTYN
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Balans- en cashflow-analyse is erop gericht om de financiële fitheid van een onderneming te vatten.

Maar hoe leest u een balans? Welke kengetallen en “credit metrics” vormen onderscheidende indicatoren voor de financiële gezondheid van een onderneming? Hoe analyseert u de resultaten, hoe brengt u de verschillende kasstromen in kaart, en hoe kan een cashflow-analyse helpen om het liquiditeits- en falingsrisico van een onderneming in kaart te brengen?Programma

In dit seminarie leert u om de financiële gezondheid van een onderneming in te schatten en het risico op faling of wanbetaling te beoordelen op basis van een lezing van de balans en een inzicht in de kasstromen van een onderneming.

Vanuit het theoretische kader wordt met praktijkvoorbeelden aangetoond welke balansgegevens concrete indicatoren vormen voor het falings- en wanbetalingsrisico, en welke ratio’s relevant zijn om het financiële risicoprofiel van een onderneming te vatten.

Maar veeleer dan een klassieke bespreking van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit wordt in dit seminarie aandacht besteed aan de cashflow analyse.

Een grondige financiële analyse vereist immers een inzicht in de verschillende kasstromen. U leert kasstromen helder in kaart te brengen en hun relatieve impact op de cashpositie vast te stellen. U verneemt welke risicofactoren een (negatieve) impact kunnen hebben op de toekomstige kasstromen en op de liquiditeitspositie van een onderneming.

Onder meer komen tijdens de uiteenzetting de volgende onderwerpen aan bod:

 • Falings- en terugbetalingsrisico (staking van betalen en staat van onvermogen)
 • Vermogenstoestand en financiële (on-)afhankelijkheid (Solvabiliteit; gearing)
 • Performantie (Rentabiliteit; volatiliteit; drivers van het business model)
 • Liquiditeitsprofiel en “headroom” (BK, BBK, NT, thesauriebuffer en evolutie)
 • Cash Flow Analyse en impact kasstromen op netto-kaspositie en falingsrisico (Bruto Cash Flow, Operating Cash Flow, CFADS, Netto Cash Flow)
 • Schuldgraad en ontleningscapaciteit
 • Cases

U ontvangt een uitgebreid rekenmodel voor financiële analyse (inclusief cashflow statement, uitgebreide ratioberekeningen, etc.) dat u zal toelaten om een grondige screening uit te voeren.    


Docent

Serge Pattyn (°1963), financiëel analist en bedrijfsadviseur

20 jaar bankervaring als kredietanalist, bedrijfseconomisch expert, financiëel analist en chief research officer binnen KBC en Delta Lloyd Securities. Bedrijfsadviseur en uitvoerend lid  van EFRAG, EFFAS en ACIIA.

Uitgebreide ervaring als docent in het domein van bedrijfsfinanciering en financiële analyse en docent bij onder meer KMO Campus.

Leerdoelen

Na het seminarie bent u in staat om:

 • te begrijpen welke factoren het financieel risicoprofiel van een bedrijf bepalen
 • zich een beeld te vormen van het wanbetalingsrisico, het falingsrisico, de beschermingsgraad van leveranciers en schuldeisers, en de houdbaarheid van de schuldpositie
 • de voornaamste risico's te identificeren op basis van de lezing van een jaarrekening en/of business plan
 • een bedrijf te evalueren op basis van een analyse van de kasstromen, de evolutie van de netto-thesauriepositie, de balansstructuur en de relevante ratio's en "credit metrics"
 • de actuele techniek van financiële analyse te begrijpen, en de courante financiële ratio’s te berekenen en te interpreteren

Documentatiemateriaal

Handouts / slides en eventueel bijkomend cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt per email bezorgd vóór aanvang van de opleiding, zodat je de documentatie zelf kan afprinten, of raadplegen op uw tablet of laptop tijdens het seminarie. 

 

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

225 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

BELANGRIJK: Gelieve voor webinars in te schrijven met uw PERSOONLIJKE (kantoor-)EMAILADRES.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.