Ondernemen met een vzw | De fiscale aspecten bij het werken met een vzw

Inschrijven24/03/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 23/03/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten M. Dirk DESCHRIJVER
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, IBR : 2u permanente vorming
  • SAM TES: post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties 
   ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 
  • Financiële geletterdheid 

De hervorming van het economisch- en ondernemingsrecht biedt nieuwe kansen om te ondernemen met een vzw. De fiscaliteit van de vzw kan grondig verschillen van andere vennootschapsvormen, zowel inzake inkomstenbelastingen (rechtspersonenbelasting) als op vlak van de BTW en de patrimoniumbelasting.

Maar wanneer is het stelsel van de rechtspersonenbelasting van toepassing, en hoe worden de inkomsten en meerwaarden van een vzw dan (niet) belast? Wat is de patrimoniumbelasting, en welke specifieke regels zijn van toepassing op vlak van de BTW


Programma

Een vzw is ofwel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, ofwel aan de vennootschapsbelasting. Het stelsel van de rechtspersonenbelasting verschilt echter grondig van de vennootschapsbelasting, en in principe worden slechts enkele bij wet bepaalde inkomstenbestanddelen belast.

Uw docent, M. Dirk DESCHRIJVER, bespreekt wanneer het stelsel van de  rechtspersonenbelasting van toepassing is, en hoe de inkomsten en meerwaarden dan precies worden belast. Hij bespreekt de fiscale gevolgen van de hervorming van het WVV inzake de toegelaten activiteiten, en overloopt een aantal aandachtspunten, waaronder de fiscale aftrekbaarheid van giften, opmaak van fiscale fiches, etc

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende fiscale verplichtingen voor vzw’s inzake de patrimoniumbelasting en de BTW.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inkomstenbelasting
  • De rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting
   • Criteria van onderscheid
   • Knelpunten
   • Overgang van de ene naar de andere belasting
  • De fiscale gevolgen van de WVV inzake toegelaten activiteiten
  • Fiscale behandeling van giften : aftrekbaarheid in personenbelasting en vennootschapsbelasting en erkenningsprocedure
  • Specifieke aandachtspunten en toepassingsvoorbeelden
 • BTW
  • Volledige of gedeeltelijke dan wel gemengde btw-plicht
  • Aangifteplicht
   • Aanvang
   • Tijdens de activiteit
  • Aspecten van vrijstelling van de btw; toepassingsvoorbeelden
 • Patrimoniumbelasting
  • Algemeen
  • Bijzondere aandachtspunten

Dit webinar maakt deel uit van een 4-delige reeks waarin de verschillende juridische, fiscale en financiële aspecten aan bod komen die verband houden met de werking en het beheer van een vzw:

 • De wettelijke specialiteit van de vzw

 • Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in de vzw

 • Fiscale aspecten

 • (Alternatieve) financieringsvormen voor vzw’s

De 4 webinars kunnen in zijn geheel aan een voordeeltarief, ofwel afzonderlijk gevolgd worden.


Docent

M. Dirk DESCHRIJVER

Licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen) en houder van de bijzondere licentie Fiscale Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) en de bijzondere licentie in het Economisch Recht (Vrije Universiteit Brussel).

Dirk Deschrijver is legal advisor. Hij was general counsel in de automobielsector. Hij is lid van de redacties van TRV/RPS en van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift. Hij is tevens lid van het ITAA en van IFA België.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De specifieke regels die van toepassing zijn op vzw’s op vlak van directe belastingen en BTW
 • De toepassingsvoorwaarden inzake de Rechtspersonenbelasting
 • De specialiteit van de vzw op vlak van de BTW
 • De toepassingsvoorwaarden inzake de Patrimoniumbelasting

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 23/03/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.