[O/D] Ondernemen met een vzw | Bestuurdersaansprakelijkheid en werking van de (bestuurs)organen in de VZW

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)De hervorming van het ondernemingsrecht en het vennootschaps – en verenigingsrecht biedt meer vrijheid om te ondernemen met een vzw. Tegelijk brengt deze evolutie nieuwe vraagstukken met zich mee, zo ook voor bestuurders van vzw’s.

Hoe kan het bestuur van een vzw praktisch worden georganiseerd, wat zijn de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, en welke risico’s en aansprakelijkheden rusten op bestuurders van vzw’s?


Programma

De afgelopen vijf jaar zijn bestuurders van vzw’s geconfronteerd met heel wat nieuwigheden op wetgevend vlak. Sinds 1 mei 2018 vallen vzw’s onder het insolventierecht waardoor ook vzw’s failliet kunnen gaan. Ook de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) brengt nieuwe regels mee voor de werking en governance van het bestuursorgaan van een vzw.

In dit webinar bespreken Prof. Dr. Marleen DENEF en Mr. Bram VAN BAELEN de praktische organisatie en de werking van de organen en het bestuur van de vzw, en overlopen de recente wijzigingen voor het bestuursorgaan van een vzw. Wat zijn de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de algemene vergadering van een vzw? Welke rechten hebben leden van de algemene vergadering? En wanneer loop je als bestuurder het risico om aansprakelijk te worden gesteld?

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat zijn de bevoegdheden van het bestuursorgaan van een VZW?
 • Wat is de opdracht van elke individuele bestuurder van een VZW?
 • Hoe werkt het bestuursorgaan van een VZW?
 • Wat mag of moet de algemene vergadering van een VZW beslissen?
 • Welke documenten mag een lid van de algemene vergadering inkijken?
 • Waarop moet ik als bestuurder letten om geen bestuurdersaansprakelijkheid op te lopen?
 • Welke risico’s loop ik als de vzw failliet gaat

   


Docenten

Bram Van Baelen

Advocaat impact advocaten

Auteur van gespecialiseerde publicaties in vennootschaps- en vzw-recht

Bestuurder of beleidservaring in verschillende sociale ondernemingen en verenigingen

Schepen van onderwijs, sport, communicatie en jeugd (gemeente Holsbeek)

Doctoraatsonderzoeker Vennootschapsrecht KU Leuven

Gastspreker op seminaries

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De praktische werking en organisatie van het bestuur en de governance in vzw’s
 • De bevoegdheidsverdeling tussen het bestuursorgaan en de algemene vergadering in vzw’s
 • De aansprakelijkheid van bestuurders in vzw’s  

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.