Ondernemen met een vzw | Bestuurdersaansprakelijkheid en werking van de (bestuurs)organen in de VZW

nschrijven 16/06/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 15/06/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent Prof. Marleen DENEF – M. Bram Van Baelen
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, IBR : 2u permanente vorming
  • SAM TES: post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties
   ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 
  • Financiële geletterdheid

De hervorming van het ondernemingsrecht en het vennootschaps – en verenigingsrecht biedt meer vrijheid om te ondernemen met een vzw. Tegelijk brengt deze evolutie nieuwe vraagstukken met zich mee, zo ook voor bestuurders van vzw’s.

Hoe kan het bestuur van een vzw praktisch worden georganiseerd, wat zijn de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, en welke risico’s en aansprakelijkheden rusten op bestuurders van vzw’s?


Programma

De afgelopen vijf jaar zijn bestuurders van vzw’s geconfronteerd met heel wat nieuwigheden op wetgevend vlak. Sinds 1 mei 2018 vallen vzw’s onder het insolventierecht waardoor ook vzw’s failliet kunnen gaan. Ook de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) brengt nieuwe regels mee voor de werking en governance van het bestuursorgaan van een vzw.

In dit webinar bespreken Prof. Dr. Marleen DENEF en Mr. Bram VAN BAELEN de praktische organisatie en de werking van de organen en het bestuur van de vzw, en overlopen de recente wijzigingen voor het bestuursorgaan van een vzw. Wat zijn de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de algemene vergadering van een vzw? Welke rechten hebben leden van de algemene vergadering? En wanneer loop je als bestuurder het risico om aansprakelijk te worden gesteld?

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat zijn de bevoegdheden van het bestuursorgaan van een VZW?
 • Wat is de opdracht van elke individuele bestuurder van een VZW?
 • Hoe werkt het bestuursorgaan van een VZW?
 • Wat mag of moet de algemene vergadering van een VZW beslissen?
 • Welke documenten mag een lid van de algemene vergadering inkijken?
 • Waarop moet ik als bestuurder letten om geen bestuurdersaansprakelijkheid op te lopen?
 • Welke risico’s loop ik als de vzw failliet gaat?

   

Dit webinar maakt deel uit van een 4-delige reeks waarin de verschillende juridische, fiscale en financiële aspecten aan bod komen die verband houden met de werking en het beheer van een vzw:

 • De wettelijke specialiteit van de vzw

 • Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in de vzw

 • Fiscale aspecten

 • (Alternatieve) financieringsvormen voor vzw’s

De 4 webinars kunnen in zijn geheel aan een voordeeltarief, ofwel afzonderlijk gevolgd worden.


Docenten

Prof. Marleen DENEF

Advocaat impact advocaten

Professor aan de KU Leuven – campus Brussel (2004-heden)

Bestuurder van GAIL – Global Alliance of Impact Lawyers

Auteur van gespecialiseerde publicaties over sociale ondernemingen

Gastspreker op seminaries

Partner van BE-impact: nationaal platform voor sociale ondernemers in België

 

Bram Van Baelen

Advocaat impact advocaten

Auteur van gespecialiseerde publicaties in vennootschaps- en vzw-recht

Bestuurder of beleidservaring in verschillende sociale ondernemingen en verenigingen

Schepen van onderwijs, sport, communicatie en jeugd (gemeente Holsbeek)

Doctoraatsonderzoeker Vennootschapsrecht KU Leuven

Gastspreker op seminaries

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De praktische werking en organisatie van het bestuur en de governance in vzw’s
 • De bevoegdheidsverdeling tussen het bestuursorgaan en de algemene vergadering in vzw’s
 • De aansprakelijkheid van bestuurders in vzw’s  

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 15/06/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.