[O/D] Ondernemen met een vzw | Deep dive in de wettelijke specialiteit van de vzw

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)De hervorming van het ondernemingsrecht en het vennootschaps – en verenigingsrecht biedt meer vrijheid om te ondernemen met een vzw. Tegelijk brengt deze evolutie nieuwe vraagstukken met zich mee.

Maar is het wel verstandig om goederen of diensten te beginnen aanbieden met een vzw, of zijn er alternatieven? Waarin verschilt een vzw met andere vennootschapsvormen en met welke beperkingen moet u rekening houden op vlak van toegelaten activiteiten, resultaatbestemming, uitkeringen, etc.  


Programma

In dit webinar bespreken Prof. Dr. Marleen Denef en mr. Bram Van Baelen het onderscheid tussen vzw’s en andere vennootschapsvormen, en de specifieke regels inzake toegelaten activiteiten, bestemming van reserves en uitkeringen. Verder wordt stilgestaan bij de risico’s van het verrichten van marktactiviteiten in een vzw.

De talrijke nieuwe specifieke en gemeenschappelijke bepalingen worden overlopen die voortaan van toepassing zijn op de vzw, alsook een aantal praktische aandachtspunten voor de praktijk.

Daarnaast brengen de sprekers ook alternatieve scenario’s aan: (pseudo-) verzelfstandiging in een aparte structuur en de omzetting in een CV erkend als sociale onderneming.

Ten slotte staan we in de webinar kort stil bij het overgangsrecht. Tegen 1 januari 2024 moet elke vzw haar statuten in overeenstemming met het WVV hebben gebracht. Wat betekent dit voor vzw’s die nog geen statutenwijziging hebben gedaan?

Onder meer komen volgende onderwerpen aan bod:

 • De liberalisering van economische activiteiten en de aandachtspunten hierbij op het vlak van erkenningscriteria, subsidiëring, fiscaliteit en werken met vrijwilligers.
 • De inhoud van het uitkeringsverbod en bespreking van rechtstreekse uitkeringen en onrechtstreekse uitkeringen.
 • Risico’s bij schending van het uitkeringsverbod op vlak van nietigheid en bestuurdersaansprakelijkheid
 • De werking van de belangenconflictregeling in het bestuursorgaan van een vzw
 • De doorwerking van opgebouwde reserves en do’s en don’ts
 • De omzetting van een vzw naar een CV erkend als sociale onderneming
 • Verzelfstandigen in een aparte entiteit: opportuniteiten en risico’s

Docenten

Prof. Marleen DENEF

Advocaat impact advocaten

Professor aan de KU Leuven – campus Brussel (2004-heden)

Bestuurder van GAIL – Global Alliance of Impact Lawyers

Auteur van gespecialiseerde publicaties over sociale ondernemingen

Gastspreker op seminaries

Partner van BE-impact: nationaal platform voor sociale ondernemers in België

 

Bram Van Baelen

Advocaat impact advocaten

Auteur van gespecialiseerde publicaties in vennootschaps- en vzw-recht

Bestuurder of beleidservaring in verschillende sociale ondernemingen en verenigingen

Schepen van onderwijs, sport, communicatie en jeugd (gemeente Holsbeek)

Doctoraatsonderzoeker Vennootschapsrecht KU Leuven

Gastspreker op seminaries

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De wettelijke specialiteit van de vzw, en de juridische verschillen met andere vennootschapsvormen op vlak van onder meer toegelaten activiteiten, winstbestemming, uitkeringen; etc.
 • De alternatieven
 • Het overgangsrecht

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.