Ondernemen met een vzw | Deep dive in de wettelijke specialiteit van de vzw

Inschrijven 12/05/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA , IBR: 2u permanente vorming
  • SAM TES: post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 11/05/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten : Prof. Marleen DENEFM. Bram Van Baelen
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Beroepsspecifieke competenties 
   (voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 
  • Financiële geletterdheid

De hervorming van het ondernemingsrecht en het vennootschaps – en verenigingsrecht biedt meer vrijheid om te ondernemen met een vzw. Tegelijk brengt deze evolutie nieuwe vraagstukken met zich mee.

Maar is het wel verstandig om goederen of diensten te beginnen aanbieden met een vzw, of zijn er alternatieven? Waarin verschilt een vzw met andere vennootschapsvormen en met welke beperkingen moet u rekening houden op vlak van toegelaten activiteiten, resultaatbestemming, uitkeringen, etc.  


Programma

In dit webinar bespreken Prof. Dr. Marleen Denef en mr. Bram Van Baelen het onderscheid tussen vzw’s en andere vennootschapsvormen, en de specifieke regels inzake toegelaten activiteiten, bestemming van reserves en uitkeringen. Verder wordt stilgestaan bij de risico’s van het verrichten van marktactiviteiten in een vzw.

De talrijke nieuwe specifieke en gemeenschappelijke bepalingen worden overlopen die voortaan van toepassing zijn op de vzw, alsook een aantal praktische aandachtspunten voor de praktijk.

Daarnaast brengen de sprekers ook alternatieve scenario’s aan: (pseudo-) verzelfstandiging in een aparte structuur en de omzetting in een CV erkend als sociale onderneming.

Ten slotte staan we in de webinar kort stil bij het overgangsrecht. Tegen 1 januari 2024 moet elke vzw haar statuten in overeenstemming met het WVV hebben gebracht. Wat betekent dit voor vzw’s die nog geen statutenwijziging hebben gedaan?

Onder meer komen volgende onderwerpen aan bod:

 • De liberalisering van economische activiteiten en de aandachtspunten hierbij op het vlak van erkenningscriteria, subsidiëring, fiscaliteit en werken met vrijwilligers.
 • De inhoud van het uitkeringsverbod en bespreking van rechtstreekse uitkeringen en onrechtstreekse uitkeringen.
 • Risico’s bij schending van het uitkeringsverbod op vlak van nietigheid en bestuurdersaansprakelijkheid
 • De werking van de belangenconflictregeling in het bestuursorgaan van een vzw
 • De doorwerking van opgebouwde reserves en do’s en don’ts
 • De omzetting van een vzw naar een CV erkend als sociale onderneming
 • Verzelfstandigen in een aparte entiteit: opportuniteiten en risico’s

Dit webinar maakt deel uit van een 4-delige reeks waarin de verschillende juridische, fiscale en financiële aspecten aan bod komen die verband houden met de werking en het beheer van een vzw:

 • De wettelijke specialiteit van de vzw

 • Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in de vzw

 • Fiscale aspecten

 • (Alternatieve) financieringsvormen voor vzw’s

De 4 webinars kunnen in zijn geheel aan een voordeeltarief, ofwel afzonderlijk gevolgd worden.


Docenten

Prof. Marleen DENEF

Advocaat impact advocaten

Professor aan de KU Leuven – campus Brussel (2004-heden)

Bestuurder van GAIL – Global Alliance of Impact Lawyers

Auteur van gespecialiseerde publicaties over sociale ondernemingen

Gastspreker op seminaries

Partner van BE-impact: nationaal platform voor sociale ondernemers in België

 

Bram Van Baelen

Advocaat impact advocaten

Auteur van gespecialiseerde publicaties in vennootschaps- en vzw-recht

Bestuurder of beleidservaring in verschillende sociale ondernemingen en verenigingen

Schepen van onderwijs, sport, communicatie en jeugd (gemeente Holsbeek)

Doctoraatsonderzoeker Vennootschapsrecht KU Leuven

Gastspreker op seminaries

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De wettelijke specialiteit van de vzw, en de juridische verschillen met andere vennootschapsvormen op vlak van onder meer toegelaten activiteiten, winstbestemming, uitkeringen; etc.
 • De alternatieven
 • Het overgangsrecht

Webinar - praktisch

Pre-recorded
Dit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken 
Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

Aanwezigheidsattest
Enkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 11/05/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.