Nieuwe verslaggeving en opdrachten in het vennootschapsrecht

248 EUR + BTW 
20/05/2020 (Hasselt) - 22/05/2020 (Gent) - 25/05/2020 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming BIBFIAB en BIV
OVB: Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding op individuele basis laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 01/05/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Gislenus BATS

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding


Het nieuwe ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke vernieuwingen met zich mee voor de dagelijkse boekhoudkundige en de fiscale praktijk, in het bijzonder wat betreft de verslaggeving en opdrachten voor de accountant en de bedrijfsrevisor.

Voor de 6 meest voorkomende gebeurtenissen wordt besproken welke nieuwe of gewijzigde verslaggeving in het nieuwe vennootschapsrecht wordt voorzien, en wat precies wordt verwacht.



In dit seminarie overloopt docent Gislenus Bats de meest in het oog springende vernieuwingen in het vennootschapsrecht met betrekking tot de verslaggeving en opdrachten.

Voor de 6 meest voorkomende gebeurtenissen overloopt de docent -in zijn gekende pragmatische stijl en met praktische voorbeelden- wat er op vlak van verslaggeving voortaan verwacht wordt. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de regels voor de bv, en de eventueel afwijkende regels voor andere vennootschapsvormen (cv, CommV, vof, etc.)

Met name komt de verslaggeving bij volgende gebeurtenissen in detail aan bod:

 • Oprichting
  • Financiëel plan
  • Vorm, inhoud en voorbeeld van een financiëel plan
  • Aansprakelijkheid van de accountant
 • Kapitaalverhoging
  • Toetsing van de uitgifteprijs door een bedrijfsrevisor of gecertifieerde accountant
 • Aandelenregister
  • Vorm en inhoud bij in- en overschrijving
 • Uitkering
  • Balans- en liquiditeitstest
  • Vorm, inhoud en rekenvoorbeelden
  • Toepassingsgevallen (uitkering, kapitaalvermindering, inkoop eigen aandelen, uitsluiting of uittreding lastens het vennootschapsvermogen, etc.)
 • Alarmbelprocedure
  • Nieuwe invulling
 • Vereffening en ontbinding
  • Gewijzigde procedure voor ééndagsvereffeningen en vereffening van een CommV en een vof

Naast de presentatie ontvangt u een uitgebreid en volledig bijlagenbundel met relevante documentatie en voorbeelden. Het seminarie wordt interactief opgevat, en er wordt ruimte gelaten voor vraagstelling.


Docent

Gislenus Bats

Ere-bedrijfsrevisor met jarenlange ervaring in de begeleiding van KMO’s in ondermeer het financiëel beheer, waardering en (familiale) overname.

Auteur, professor EHSAL en EMS, en gewaardeerd spreker bij talrijke seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De regels met betrekking tot de verslaggeving en opdrachten in het nieuwe vennootschapsrecht
 • De meest voorkomende gebeurtenissen waarvoor verslaggeving vereist is, en hoe deze verslaggeving voortaan ingevuld wordt (oprichting, kapitaalverhoging, aanhouden aandeelhoudersregister, uitkeringen, alarmbelprocedure, vereffening & ontbinding)
 • De aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid van de verslaggever, (gecertifieerde) accountant en/of bedrijfsrevisor

Deelnemers in staat stellen om

 • Een adequate verslaggeving op te maken aan de hand van de verstrekte toelichting en de besproken voorbeelden

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief slidepack en uitgebreide bijlagenbundel. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis
(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 01/05/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.