Upcoming Webinars & Seminars

WVV vraagstuk | .Belangenconflicten van bestuurders en aandeelhouders (inclusief Related Party Transactions)


WVV vraagstuk | .De waardebepaling in de geschillenregeling


De toolbox van het insolventierecht


 Deelnameprijs

| praktische info

  • Early Bird discount van toepassing :  2de deelnemer gratis (kan eveneens een aanwezigheidsattest bekomen) bij inschrijving tot 1 dag voor de aanvang van een webinar of tot 7dagen voor de aanvang van een zaalseminarie
  • Uitgesteld kijken tot 14dagen na de uitzending met mogelijkheid tot vraagstelling en permanente vormingspunten
  • Accreditatie permanente vorming ITAA,  OVB en in voorkomend geval BIV.  
    (SAM TES en NKN: post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning))
  • Betaling met kmo-portefeuille mogelijk (onze referentie: DV.O217587)

Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland