[O/D] De uitkeringstest | Methodologie, wetgeving en vormen van uitkering


Inschrijven 175 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis  (instructies volgen bij inschrijving)


Het vermogen dat een vennootschap kan uitkeren aan aandeelhouders is begrensd, en er dienen bepaalde financiële parameters te worden gerespecteerd. Voor de nv volstaat een zgn. “netto-actieftest”, terwijl er voor de bv en de cv  een bijkomende “liquiditeitstest” werd ingevoerd.

Maar wat houden deze uitkeringstests precies in en welke methoden worden in de praktijk toegepast? Voor welke vormen van uitkering is dit verplicht, wat voorziet de wet en wat niet? En hoe verloopt de uitkeringstest concreet en praktisch?Programma

Vanouds geldt voor de nv, de bv(ba) en de cv(ba) de zgn “netto-actieftest” waarbij het uitkeerbare vermogen wordt begrensd tot het uitkeerbare “netto-actief”. Nieuw sinds 2019 wordt voor de bv en de cv een bijkomende een “liquiditeitstest” ingevoerd, waarbij dient te worden  vastgesteld of de voorgenomen uitkering de betaling van de opeisbare schulden op korte termijn in gevaar kan brengen.

De nieuwe regels voor uitkering zorgen in de praktijk voor tal van vragen en onduidelijkheden.

Welke rekenmethodes kunnen worden toegepast? Is er een wettelijke basis? In welke gevallen volstaat een eenvoudige berekening van de “current ratio” uit de laatste balans, en wanneer is een financiëel plan aangewezen? Bij welke vormen van uitkering is een uitkeringstest verplicht, etc.?

In deze opleiding bespreekt de docent, Patrick HUYBRECHTS (accountant bij Parmentier Bedrijfsrevisoren), de wettelijke regels voor uitkering, met aandacht voor de verschillende vormen van uitkering en de verschilpunten tussen de bv, de cv en de nv.

De mathematische methoden voor het uitvoeren van de netto-actieftest en de (varianten van de) liquiditeitstest worden in detail besproken en worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.


Docent

Patrick Huybrechts, Accountant en belastingconsulent bij Huybrechts & Pauwels BV met specialisatie in financiële analyse, financiële planning en waardering. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De wettelijke regels voor uitkering bij de nv, de bv en de cv
 • De vormen van uitkering waarbij een uitkeringstest verplicht is
 • De mathematische berekeningsmethodes voor de uitvoering van de balanstest en de (varianten van de) liquiditeitstest
 • De situaties waarbij een eenvoudige liquiditeitstest volstaat
 • De situaties waarbij een uitgebreide liquiditeitstest en de opmaak van een financieel plan aangewezen is

Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.