[WEBINAR] Uitkeringstest en financieel plan | de Cashflow benadering

175 EUR + BTW 
02/07/2021 (14u - 17u)

Webinar

Permanente vorming
In aanvraag - 3u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 01/07/2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.

Docent Patrick HUYBRECHTS (Parmentier Bedrijfsrevisoren)

 


Hoe gaat u precies te werk bij de opmaak van een uitkeringstest en een versterkt financieel plan? Wat dient men precies te “begroten” en hoe komt men van een “begroting” tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en een kasstromentabel in een door de wet voorziene vorm en inhoud? 

Financiële en juridische adviseurs van KMO's vinden in dit seminarie de concrete richtlijnen voor de opmaak van deze nieuwe rapportering.  Deze opleiding heeft tot doel een grondige en praktijkgerichte basis te bieden voor het opstellen van de uitkeringstesten en het versterkt financieel plan, door inzicht te verschaffen in de principes van "kasstromen" en "cash flow forecast".

Het opzet van zowel het financieel plan als de uitkeringstesten is zeer gelijklopend, met name de vaststelling in welke mate:

 • de kaspositie van een vennootschap tijdens de begrotingsperiode toereikend is, rekening houdend met de voorgenomen inbreng of uitkering.
 • het netto-actief van een vennootschap over een begrotingsperiode toereikend is, rekening houdend met de voorgenomen inbreng of uitkering.

U dient aldus de evolutie van de kaspositie en van het netto-actief te begroten over de begrotingsperiode. Dit houdt in dat u niet enkel de verwachte opbrengsten en kosten in kaart brengt, maar eveneens alle andere “kasstromen” die niet over de resultatenrekening verlopen en toch een impact hebben op de kaspositie.

Concreet zal u een “cash flow forecast” dienen op te maken die naast de traditionele “cash flow” eveneens de andere kasstromen (investeringen, financieringen, schommeling in het bedrijfskapitaal, al of niet voorafbetaling van belastingen, etc.) in rekening brengt.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de methodiek van de uitkeringstest en het financieel plan stap voor stap toegelicht. Het verband wordt aangetoond tussen de kaspositie en de geraamde rentabiliteit, de geplande investeringen, financieringen, schommelingen in voorraden, vorderingen, etc. U leert welke bestanddelen over welke periode dienen te worden begroot, en hoe u van deze begroting kan komen tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel.

Vervolgens verneemt u nog welke wettelijke minimum vereisten worden opgelegd met betrekking tot de vorm en de inhoud van zowel het financieel plan als de uitkeringstesten. Tot slot wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van de externe deskundige, en op welke wijze deze kan ingeperkt worden.


Docent

Patrick Huybrechts, Accountant en belastingconsulent bij Parmentier Bedrijfsrevisoren met specialisatie in financiële analyse, financiële planning en waardering. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De onderliggende bedoeling / opzet van de wetgever : vaststellen van het toereikende vermogen over de begrotingsperiode
 • De wettelijke minimum inhoud en vorm van een financieel plan en de uitkeringstesten bij de BV
 • De precieze inhoud van de uitkeringstesten (balanstest en liquiditeitstest)
 • De precieze elementen die dienen begroot te worden (opbrengsten en kosten, schommelingen in het werkkapitaal, investeringen, financieringen, etc.)
 • Hoe komt men van een begroting tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel
 • De samenhang tussen de kaspositie en de en de raming van kosten, opbrengsten, en alle overige kasstromen

Deelnemers in staat stellen om

 • Een conform financieel plan en/of uitkeringstest op te maken
 • In geval van een oprichting: te besluiten in welke mate het voorgenomen aanvangsvermogen toereikend is
 • In geval van een uitkering: te besluiten in hoeverre een voorgenomen uitkering de voorziene balans- en liquiditeitstest doorstaan

Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 1 juli 2021
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.