[O/D] Uitbreng van vastgoed uit de vennootschap

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 150EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Bernd TIBOUT ( Sansen International Tax Lawyers)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk


Vastgoed uit de vennootschap halen. Het kan in verschillende omstandigheden wenselijk zijn.

Maar hoe kan u dit optimaal organiseren (verkoop, uitkering, ontbinding, etc.), wat zijn de vennootschaps- en burgerrechtelijke aspecten, en wat zijn de fiscale gevolgen zijn verbonden aan een uitbreng? En welke alternatieven kunnen tot eenzelfde resultaat leiden?
 


Programma

De uitbreng van onroerend goed uit de vennootschap is een complexe materie, waarbij rekening moet worden gehouden met zowel de vennootschapsrechtelijke, burgerrechtelijke als fiscale aspecten.

Diverse redenen kunnen aan de grondslag liggen voor de uitbreng. In dit seminarie wordt dieper ingegaan op de wijze waarop dit kan worden georganiseerd, alsook welke fiscale gevolgen hieraan verbonden zijn. Daarbij worden de fiscale aspecten op het vlak van inkomstenbelastingen, registratierechten, als btw van naderbij bekeken.

Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden tot optimalisatie en de alternatieven voor de uitbreng, zoals inbreng in een andere vennootschap of partiële splitsing.

Concreet komen de volgende vraagstukken aan bod:

 • In welke situaties is het aangewezen om onroerend goed uit de vennootschap halen?
 • Hoe kan dit gestructureerd worden:
  • Dividenduitkering in natura
  • Kapitaalvermindering in natura
  • Liquidatie van de vennootschap
  • Inbetalinggeving
  • Verkoop
 • Wat met de uitbreng van een onroerend goed bezwaard met een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik, opstal of erfpacht?
 • Wanneer is het verdeelrecht of het verkooprecht verschuldigd?
 • Tegen welke prijs moet het onroerend goed worden uitgebracht en wat zijn de risico’s?
 • Quid indien er meerdere aandeelhouders zijn? Kan het onroerend goed aan één van de aandeelhouders worden toebedeeld?
 • Hoe wordt de onttrekking btw-technisch behandeld?
 • Wat is de impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?
 • Impact van de fiscale antimisbruikbepalingen.

Docent

Bernd TIEBOUT

Advocaat bij SANSEN INTERNATIONAL TAX LAWYERS. Bernd is gespecialiseerd in ondernemings- en vastgoedfiscaliteit. Zo assisteert hij particulieren en ondernemingen onder meer bij de structurering en financiering van diverse vastgoedprojecten, de aankoop van een tweede verblijf in het binnen- en buitenland, herstructurering van vennootschappen, alsook successieplanning van onroerend vermogen.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • de verschillende wijzen waarop de uitbreng van onroerend goed kan gestructureerd worden (verkoop, dividenduitkering, kapitaalvermindering, liquidatie, onroerende zakelijke rechten etc.);
 • de fiscale gevolgen van de uitbreng van onroerend goed uit de vennootschap, zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen, registratierechten en btw;
 • inzicht in de standpunten van Vlabel

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.