[O/D] De toolbox van het insolventierecht

Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 175 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR, BIV
 • Docent : Mtr. Dominique DE MAREZ (Eubelius)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Heel wat ondernemingen beleven barre tijden. Velen vrezen voor een vloedgolf van schuldherschikkingen, gerechtelijke reorganisaties en failissementen.

Maar wat zit er precies in de toolbox van het insolventierecht? Hoe kan een schuldherschikking buiten de rechtbank geregeld worden en welke vormen van gerechtelijke reorganisatie zijn mogelijk? Hoe verloopt een faillissementsprocedure in de praktijk? En wat zal de omzetting van de Europese herstructureringsrichtlijn voor dit alles betekenen ?Programma

De toolbox van het insolventierecht is ruim en gaat van preventieve maatregelen over de buitengerechtelijke (pre-pack) schuldherschikking, de verschillende vormen van gerechtelijke reorganisatie, tot de faillissementsprocedure.

In dit praktische on-campus seminarie bespreekt de docent, Mr. Dominique DE MAREZ, deze verschillende mogelijkheden om een onderneming in moeilijkheden praktisch en concreet te reorganiseren.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod

 • De regels inzake preventie (meldingsplicht economische beroepers, alarmbelprocedure, kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, etc.)
 • De schuldherschikking
  • Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
  • De pre-pack reorganisatie
  • De procedure van gerechtelijke reorganisatie (minnelijk akkoord / collectief akkoord / overdracht onder gerechtelijk gezag)
 • De faillissementsprocedure
 • De krijtlijnen van de omzetting van de Europese herstructureringsrichtlijn

Docent

Mr. Dominique DE MAREZ

Dominique is sinds 1995 advocaat. Hij legde zich van meet af aan toe op het ondernemingsrecht, steeds met de klemtoon op het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het privaat bankrecht.

Dominique behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995 en hij behaalde in 2004 aan de KU Leuven een doctoraat in de rechten met een proefschrift over de afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze vennootschap.

Hij publiceert regelmatig in juridische tijdschriften, is gastdocent aan de KU Leuven Campus Brussel en de UGent en is regelmatig spreker op studiedagen en seminaries over onderwerpen die verband houden met het brede ondernemingsrecht.  

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De krachtlijnen van Boek XX WER
 • De regels inzake preventie
 • De mogelijkheden voor een buitengerechtelijke schuldherschikking (minnelijk akkoord en pre-pack)
 • De procedure van gerechtelijke reorganisatie (toegang, verzoekschrift, vonnis, opschorting)
 • De vormen van gerechtelijke reorganisatie (minnelijk akkoord, collectief akkoord, overdracht onder gerechtelijk gezag)
 • De vernieuwde regels inzake faillissement (aangifte, verdachte periode, kwijtschelding, beheer en vereffening, bestuurdersaansprakelijkheid)
 • De specifieke regels voor insolventieprocedures voor vrije beroepers
 • De krijtlijnen van de omzetting van de herstructureringsrichtlijn

Deelnemers in staat stellen om

 • Adequaat advies te geven over verschillende aspecten van insolventieprocedures

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.
Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.