[O/D] De toolbox van het insolventierecht

 


Inschrijven 175 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)Heel wat ondernemingen beleven barre tijden. Velen vrezen voor een vloedgolf van schuldherschikkingen, gerechtelijke reorganisaties en failissementen.

Maar wat zit er precies in de toolbox van het insolventierecht? Hoe kan een schuldherschikking buiten de rechtbank geregeld worden en welke vormen van gerechtelijke reorganisatie zijn mogelijk? Hoe verloopt een faillissementsprocedure in de praktijk? En wat zal de omzetting van de Europese herstructureringsrichtlijn voor dit alles betekenen ?Programma

De toolbox van het insolventierecht is ruim en gaat van preventieve maatregelen over de buitengerechtelijke (pre-pack) schuldherschikking, de verschillende vormen van gerechtelijke reorganisatie, tot de faillissementsprocedure.

In dit praktische on-campus seminarie bespreekt de docent, Mr. Dominique DE MAREZ, deze verschillende mogelijkheden om een onderneming in moeilijkheden praktisch en concreet te reorganiseren.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod

 • De regels inzake preventie (meldingsplicht economische beroepers, alarmbelprocedure, kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, etc.)
 • De schuldherschikking
  • Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord
  • De pre-pack reorganisatie
  • De procedure van gerechtelijke reorganisatie (minnelijk akkoord / collectief akkoord / overdracht onder gerechtelijk gezag)
 • De faillissementsprocedure
 • De krijtlijnen van de omzetting van de Europese herstructureringsrichtlijn

Docent

Mr. Dominique DE MAREZ

Dominique is sinds 1995 advocaat. Hij legde zich van meet af aan toe op het ondernemingsrecht, steeds met de klemtoon op het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het privaat bankrecht.

Dominique behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995 en hij behaalde in 2004 aan de KU Leuven een doctoraat in de rechten met een proefschrift over de afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze vennootschap.

Hij publiceert regelmatig in juridische tijdschriften, is gastdocent aan de KU Leuven Campus Brussel en de UGent en is regelmatig spreker op studiedagen en seminaries over onderwerpen die verband houden met het brede ondernemingsrecht.  

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De krachtlijnen van Boek XX WER
 • De regels inzake preventie
 • De mogelijkheden voor een buitengerechtelijke schuldherschikking (minnelijk akkoord en pre-pack)
 • De procedure van gerechtelijke reorganisatie (toegang, verzoekschrift, vonnis, opschorting)
 • De vormen van gerechtelijke reorganisatie (minnelijk akkoord, collectief akkoord, overdracht onder gerechtelijk gezag)
 • De vernieuwde regels inzake faillissement (aangifte, verdachte periode, kwijtschelding, beheer en vereffening, bestuurdersaansprakelijkheid)
 • De specifieke regels voor insolventieprocedures voor vrije beroepers
 • De krijtlijnen van de omzetting van de herstructureringsrichtlijn

Deelnemers in staat stellen om

 • Adequaat advies te geven over verschillende aspecten van insolventieprocedures

Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.