[O/D] Successieplanning met vastgoed

Inschrijven On-demand webinar 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent Wim VERMEULEN (Cazimir) en Rinse ELSERMANS (Cazimir)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

Vastgoed overdragen naar de volgende generatie. Het is een complexe puzzel die doorkruist wordt door aspecten van het familiaal vermogensrecht, het erfrecht de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting.

Maar welke technieken worden toegepast om de successieplanning van nieuw of bestaand vastgoed te organiseren? Hoe wordt dit fiscaal geoptimaliseerd, en met welke civiele en fiscale aandachtspunten dient u dan rekening te houden? En welke planningstechnieken kan u tegenwoordig nog veilig adviseren ?


Programma

Successieplanning met vastgoed is allerminst een eenvoudige opdracht. Idealiter denkt men reeds bij de aankoop van onroerend goed na over de planning ervan. Maar ook voor een bestaand onroerend patrimonium bestaan er interessante planningstechnieken.

Voorheen werden zeer creatieve planningstechnieken gebruikt, tegenwoordig moet steeds meer rekening worden gehouden met de fiscale antimisbruikbepaling en de manier waarop de Vlaamse Belastingdienst deze in de praktijk creatief en ruim toepast. 

In dit seminarie geven meester Wim Vermeulen (Cazimir) en meester Rinse Elsermans (Cazimir) een overzicht van de verschillende planningstechnieken om de overdracht van vastgoed te organiseren. Er wordt zowel gekeken naar planningstechnieken bij de aankoop van onroerend goed, als planningstechnieken voor de overdracht van een reeds bestaand onroerend goed patrimonium. Zij overlopen de civiele en fiscale aandachtspunten en hindernissen die zich opwerpen, met aandacht voor de actuele standpunten van de fiscus.

Onder meer komen aan bod:

 • De (nieuwe) mogelijkheden binnen het huwelijks- en vermogensrecht
  • De inbreng in een gemeenschap (onder al of niet optionele) ontbindende voorwaarde
  • De onttrekking uit de huwelijksgemeenschap
  • De anticipatieve inbreng
  • De inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking
  • De erfovereenkomst
 • De gesplitste aankoop, samen bouwen, private leasing met aandacht voor
  • De organisatie van de voorafgaande schenking
  • De waardering van het vruchtgebruik, erfpacht en opstal
  • De fiscale gevolgen bij aanwas en terugval van het vruchtgebruik, erfpacht en opstal
 • Het gebruik van vehikels zoals een maatschap, een stichting-administratiekantoor, een private stichting, een patriminiumvennootschap...

Na deze uiteenzetting zal u terug volledig op de hoogte zijn van de verschillende planningstechnieken voor het plannen van vastgoed, inclusief de meest recente standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst.


Docenten

Wim Vermeulen


Wim is master in de Rechten en houdt tevens een masterdiploma Handelsingenieur. Wim is één van de specialisten vastgoedfiscaliteit in België, en is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Wim is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed.

 

Rinse Elsermans

Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel) en was voorheen verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen. Rinse publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften is een veelgevraagd gastspreker over verscheidene civiele topics en in het domein van het familiaal vermogensrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De belangrijkste planningstechnieken voor een vastgoedpatrimonium
 • De meest recente standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst inzake planning van vastgoed

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

175 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.