Successieplanning met internationale aspecten

Inschrijven 21/12/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk  20 december 2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent Evelyne VAN DER ELST (Cazimir)
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, BIV, IBR, FSMA (bank-beleggingsdiensten) : 2u permanente vorming
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Financiële geletterdheid

De planning van een vermogensoverdracht is een moeilijke puzzel die nog complexer wordt wanneer de schenker of begiftigde zich in het buitenland vestigt of wanneer het (onroerend) vermogen zich in het buitenland bevindt.

Maar in hoeverre blijven de klassieke principes en technieken van vermogensplanning overeind in een internationale context? Wat zijn de fiscale en civielrechtelijke red flags, en welke voorzorgen kunnen worden genomen?Programma

In dit webinar bespreekt uw docent Evelyne VAN DER ELST, advocaat bij Cazimir, de principes van de vermogensplanning met een internationale dimensie, in het bijzonder wanneer de schenker of begiftigde zich vestigt in Nederland, Franrijk of Spanje

Aan de hand van verschillende casussen worden de basisprincipes uit het internationaal privaatrecht en het concept (fiscaal) rijksinwoner toegelicht, en worden de belangrijkste gevolgen en aandachtspunten besproken voor de internationale vermogensplanning, zowel op civielrechtelijk als fiscaal vlak.

Onder andere komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hebben de gekende Belgische technieken inzake vermogensplanning, zoals de gesplitste aankoop of de wederzijdse schenking, de gewenste uitwerking na een verhuis?
 • Wat zijn de aanknopingsfactoren voor de heffing van schenk- of erfbelasting in het buitenland?
 • Hoe kunnen Nederbelgen schenken aan hun in Nederland woonachtige kinderen?
 • Wat is het belang van het Internationaal Privaatrecht bij het verlijden van een schenkingsakte of testament met internationale aspecten?
 • Welke sociaal- en administratiefrechtelijke aandachtspunten kan u aan uw cliënten meegeven indien zij wensen te emigreren?
 • Kan de cliënt vermogen in België aanhouden indien deze België definitief wenst te verlaten?
 • Welke acties moeten we best stellen voorafgaand aan een emigratie?
 • Welke vragen moet u zich stellen indien er erfgenamen of begiftigden buiten België wonen?
 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de aankoop van buitenlands vastgoed met het oog op de latere successieplanning.

Docent

Evelyne VAN DER ELST (Cazimir)

Evelyne is advocaat bij de Balie te Brussel sinds 2012 en werkt sinds 2017 bij Cazimir Advocaten waar zij zich in hoofdzaak toelegt op internationale vermogensplanning en cliënten adviseert bij het immigratie- of emigratie- proces. Naast de vermogensrechtelijke aspecten van een verhuis, begeleidt Evelyne haar cliënten eveneens bij de administratieve en sociaalrechtelijke gevolgen van een eventuele relocatie.

Leerdoelen

Deelnemers in staat stellen om:

 • de juiste vragen te stellen indien ze geconfronteerd worden met internationale elementen in een dossier;
 • Red Flags te identificeren in internationale dossiers;
 • basiskennis te vergaren over de belangrijkste aspecten van successieplanning in Frankrijk, Nederland en Spanje.

Webinar - praktisch

Deelnemers in staat stellen om:

 • de juiste vragen te stellen indien ze geconfronteerd worden met internationale elementen in een dossier;
 • Red Flags te identificeren in internationale dossiers;
 • basiskennis te vergaren over de belangrijkste aspecten van successieplanning in Frankrijk, Nederland en Spanje.

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 20/12/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.